Aniołowie

Aniołowie są darem ofiarowanym ludziom przez Boga Stwórcę. Świetliści posłańcy niosą przekazy od samego Stwórcy, a na prośbę człowieka prowadzą i wspierają w każdym życiowym obszarze – od zdrowia, relacji międzyludzkich, duchowego rozwoju, aż po karierę i finanse. Pilnują, by trzymać się z dala od niebezpieczeństw, udzielają wskazówek i chronią, a także pomagają rozwijać dary i talenty, wypełniają miłością i dobrem. Anioły są zawsze przy nas, jak najbliżsi przyjaciele i powiernicy… Aniołowie Stróże, którzy wspierają przez całą ludzką drogę, Anioły urodzeniowe, Archaniołowie i niezliczone zastępy Aniołów, Opiekunowie Duchowi, przewodnicy… Anioły ziemskie i ludzie o naturze anielskiej, perłowe Anioły… Oto historia Światła i świadectwo Dobra.

 • Anioły Urodzeniowe

   

  Znamy 72 Anioły urodzeniowe, przyporządkowane do chórów anielskich, dziewięciu sefir i związanych z nimi Archaniołów, wpisanych w Drzewo Życia. Każdy z Aniołów urodzeniowych w sposób szczególny opiekuje się osobami, urodzonymi w przypisanych Im zgodnie z tradycją i przekazem, kolejnych czterech dniach kalendarzowych. Wedle Kabały, Aniołom dnia urodzenia przypisane są także różne pory doby, kiedy to działają w sposób wyjątkowy. Opieka danego Anioła urodzeniowego i podporządkowana Mu specyfika działania ma przełożenie na urodzonego w tym czasie człowieka, wpływa na jego charakter, cechy charakteru, naturalny potencjał oraz predyspozycje. Opisuję wszystkie Anioły Kabały kolejno, zgodnie z porządkiem kalendarzowym, by stworzyć każdemu z Was możliwość lepszego poznania własnego Anioła urodzeniowego, Jego cech charakterystycznych oraz miejsca w anielskiej hierarchii. To doskonała okazja, byś zrozumiał, że Anioł urodzeniowy zajmuje w twoim życiu miejsce wyjątkowe. Nawet jeśli dotychczas nie zdawałeś sobie z tego sprawy – to możesz zwracać się do Niego w dowolnej kwestii i z prośbą o wsparcie na każdej płaszczyźnie, kiedy tylko odczujesz taką potrzebę. Anioł urodzeniowy nie jest Aniołem Stróżem, ale pełni przy tobie wyjątkową rolę, strzeże i czuwa, z racji na synchronizację twojego przyjścia na świat z momentem Jego panowania w obszarze kabalistycznego Drzewa Życia. Ja osobiście niezwykle często obserwuję Anioła urodzeniowego stojącego przy osobie z którą w danej chwili pracuję, czuwa najczęściej w towarzystwie Aniołów Stróżów, Opiekunów Duchowych, a także proszonych o wsparcie Archaniołów lub Aniołów.

 • Archaniołowie

   

  Jedni postrzegają Ich jako postacie, przypominające ludzkie, ale o dużo wyższej, potężniejszej posturze, ze skrzydłami o różnej kolorystyce oraz liczbie… Inni widzą w Nich świetlistą energię, wibrującą falowym ruchem lub błyszczącą różnymi barwami. Na Drzewie Życia przewodzą kolejnym sefirom i zasiadają niezwykle blisko Tronu Stwórcy. Wspierają ludzi w odpowiedzi na prośby, prowadzą, strzegą i chronią, a nawet dzielą się wiedzą, co można odczuć w niezwykle fizyczny sposób, o czym będę mówić na tematycznych warsztatach. Podobnie jak o pierwszym, niezwykle materialnym spotkaniu z Archaniołem Michałem, którego przywitałam w mojej kuchni… wodą święconą (!). O najbliższych trudno jest pisać, być może dlatego dłuższy zastanawiałam się, jak przygotować ogólny opis tych świetlistych, wyjątkowych i potężnych, tak bliskich mi, sił. W tym miejscu opowiadam o poznanych Archaniołach, tych najbardziej znanych w kulturze i tradycji, ale i tych nowo poznawanych. Liczby Archaniołów, podobnie jak Aniołów, nie sposób podać bo jest Ich ogromnie wielu i wiem z przekazów, że jedynie część z Nich opiekuje się Ziemią i jej mieszkańcami. Zwracać z prośbą można się jednak do wszystkich świetlistych sił Stwórcy, bo ludzkie prośby zawsze zostają wysłuchane.

 • Czy jesteś Ziemskim Aniołem?

   

  Tak, na Ziemi też mieszkają Anioły. Duża część spośród nas jest ziemskimi Aniołami. To ogromny przywilej, ale i obowiązek. To ziemskie istoty, które mają za zadanie nieść dobro i miłość, których dusze posiadają skrzydła - wibrujące różnymi barwami, często ogromne, rozbudowane albo mnogie. Częstokroć spotkam je w tych samych ziemskich rodzinach lub w rodzinach dusz. Czy należysz do Ziemskich Aniołów?

   

 • Liczby od Aniołów

   

  Czy zdarzało ci się, że natarczywie i uparcie w niedługim odstępie czasu natrafiałeś na te same sekwencje cyfr? Czy to zerkając na zegar, tablice przejeżdżających samochodów, liczbę wiadomości do odtworzenia… Sygnały te mogą pojawiać się w różnych okolicznościach i sytuacjach, ale powtarzające się systematycznie cyfry są znakiem,

   

 • Anioł Stróż, moc nieustającej ochrony

   

  Historia Anioła Stróż to historia ludzkości. W kulturach na całym świecie znajdują się potwierdzenia istnienia świetlistych istot duchowych, które towarzyszą człowiekowi, doradzają mu, strzegą i chronią. Anioł Stróż jako jedyny ma prawo interweniować bez zgody człowieka w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, jeśli nie jest to zgodne z Boskim Planem czy też planem duszy, danej osoby. Mało kto jednak wie, że możemy mieć nie jednego, a nawet czterech Aniołów Stróżów!

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron