Mikael 19.10. - 23.10.

Anioł Mikael (42), chór Cnoty. Anioł osób urodzonych w dniach 19. - 23. październik / 25°- 29° Wagi. Patronuje godzinom dziennym od 13:40 do 14:00. Mikael jest 42. Aniołem Kabały, należy do chóru hierarchii niebiańskiej Cnoty, któremu przewodniczy Archanioł Michael (Michał), sefira Piękna. Wartości przypisane: System polityczny, Cnota Boga Mądrość, Piękno, Siła. Kwintesencja: Słońce/Saturn; Być, promieniować z rezerwą i cierpliwością.

Obszary Jego działania:

*Miłość

*Sprawiedliwość

*Opieka

*Praca

***

To, co mówi o Mikael’u Tradycja:

  • Szczęśliwe podróże. Szczęście w polityce. Dużo węchu i dyplomacji do odnoszenia sukcesów.

  • Posłuszeństwo, wierność, zgoda. Zrozumienie praw i harmonia z Wielkim Porządkiem.

  • Anioł, który wpływa na decyzje monarchów, panów wielkiego rodu i gubernatorów; przydatny w odkrywaniu konspiracji (spisków) przeciw państwu.

  • Jego odpowiednikiem jest Anioł Arpien. Odpowiada imieniu Buib lub Biud wedlug rdzennych Kanadyjczyków.

  • Rozwija umiejętność prowadzenia i dyscypliny, optymizm i radość życia, pokorę. Pozwala walczyć z bałaganem. Ochrona w podróżach. Ułatwia dobre porozumienie w grupach.

  • Podpora w obliczu zmowy.

Mikael jest obdarzony przydomkiem Cnota Boga. Dom Boga. Upodobanie Boga. To imię Boga pomoże Ci w mówieniu prawdy i uzyskaniu informacji z Boskiego Źródła.

Psalm 121:7: „Pan Ciebie uchroni od wszelkiego zła, uchroni duszę twoją.” Nie należy mylić Anioła Mikael’a z Archaniołem Michaelem (Michałem), który jest Rektorem tego chóru.

Mikael jest opiekunem spraw natury politycznej, a także wszelkich podróżników; Aniołem pomagającym tym, którzy są bardzo odpowiedzialni, którzy w swojej pracy ponoszą odpowiedzialność za innych, za inne dusze. Anioł Opiekun Mikael przynosi swoją siłę i zaletę wytrwałości, lecz wymaga od osoby, którą się opiekuje, rygoru i ześrodkowania. Przynosi moc wszystkim, którzy muszą zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami tak, by inni o nich nie wiedzieli (np. to bliski rodziny jest chory na nieuleczalną chorobę). Tym, którzy Go przywołują - daje umiejętność uśmiechania się każdego dnia, siłę wewnętrzną nawet wówczas, gdy sytuacja lub doświadczenie, przez które przechodzą jest bardzo trudne. Daje zdolność do dystansowania się do codziennych obowiązków i niecodziennych zdarzeń. Ceni sobie wierność. Swoim podopiecznym daje wiedzę o prawach natury i prawach życia. Są sumienni, logiczni, rozumieją sens życia, czuli i troskliwi. Charakteryzują się ciekawością, umiejętnością pracy zespołowej bądź indywidualnej w imię wyższych celów. Energiczni czarujący, potrafią być atrakcyjni. Mają zdolności dyplomatyczne, Urodzonych w dniach swojego panowania Mikael obdarza troskliwością, siłą, wytrwałością. Chroni w obliczu zmowy, a także podczas podróży.

Jako Anioł Słoneczny włada 2 maja (11°/12° Byka); 16 lipca (23°/24° Raka); 29 września (5°/6° Wagi); 10 grudnia (17°/18° Strzelca); 18 lutego (29°/30° Wodnika).

W medytacji pomaga w emitowaniu z naszych ciał najbardziej subtelnych energii i całej miłości, którą nam wysyła poprzez Drzewo Życia. Wymaga pracy nad pionem, nad czasem, nad trwaniem (a wiec nad cierpliwością), a także pracy nad umiejętnością promieniowania naszymi wewnętrznymi zaletami ku innym - naturze, roślinom, zwierzętom.

Fałsz i obłuda w uczuciach przemija bez śladu, kiedy prosisz o wsparcie Mikael’a, Anioła miłującego prawość, szczerość i czyste intencje. To On uczy miłości do natury, rozumienia praw życia. Jego obszarem działania są również wszelkie sprawy związane ze sprawiedliwością w działaniu, i w tych kwestiach można się do Niego zwracać. Mikael będzie służył pomocą nie tylko politykom, ale i osobom, które proszą o wpłynięcie na decyzje decydentów. Nawet jeśli osoby, od których w jakiś sposób jesteś zależny nie zmienią swojego nastawienia, to z pewnością będą bardziej otwarci na sprawy, które są dla ciebie ważne oraz na twoje potrzeby. Anioł ten pomaga mieć wpływ (ale nie kontrolę!) na osoby mające większą władzę niż ty, w danej chwili. Poproś Mikael’a o ochronę w podróży, a także o pomoc w uporaniu się z chaosem lub bałaganem.

Mikael mówi: Niosę Ci nadzieję i Boskie Światło. Daje siłę zaakceptowania i niesienia tych, którzy Cię otaczają, poprzez pokazywanie im drogi mądrości i rezygnacji. Proszę, byś nie blokował się dyskusjami ze swoimi bliskimi, byś nie zamykał się w urazach przeszłości. Jeśli ktoś zrani Cię słowami, będzie lepiej, gdy odejdziesz - po prostu nie umiał on zobaczyć Twojego wewnętrznego światła, ale na pewno jego światło drzemie gdzieś na dnie. A więc zamiast cierpieć, dyskutować, oceniać - nie marnuj swojej energii w niepotrzebnych walkach. Nie pozwól więcej na zranienie swojej dumy, pragnienie bycia uznanym, lecz posuwaj się do przodu prowadzony przez Anioły, w realizacji celu Twojego wcielenia. Moc mojej Miłości, Światła napełni Cię nadzieją, wytrwałością i siłą na Twojej Ścieżce Mądrości. Będę Cię chronił, by nikt i nic nie sprowadziło Ciebie z tej ścieżki. Nikt fałszywy, żaden zdrajca czy oszust nie będzie miał do Ciebie dostępu.

Polityczny porządek, wskazuje na osobę ze zdolnościami do polityki. Prawe czyny. Duży autorytet, posłuch wśród podwładnych Odkrycie konspiracji, zdemaskowanie zdrajców. Zajmowanie się sprawami publicznymi, działania rządowe. Będzie dużo podróżował, podróże będą bezpieczne. Ochrona przed wszelkiego rodzaju wypadkami. Sukces w relacjach zewnętrznych. Może zajmować ważną pozycję w jakiejś ambasadzie lub konsulacie. Umiejętność odczytania misteriów, sekretów, zagadek. Odkrycie czyichś sekretów. Wyjdzie cało z wypadku. Będzie zajmował się sprawami publicznymi związanymi z pozycją, jaką będzie zajmował; może stać się ministrem, głównym dyrektorem, dyrektorem firmy, związków zawodowych, spółki.

***

Opowieści o każdym z Aniołów Kabały, opiekunach dnia urodzenia powstają w odpowiedzi na prośby oraz pytania o patronujące Anioły. To wyjątkowa okazja, by poznać i zapoznać się z własnym Aniołem urodzeniowym, zaprzyjaźnić się z Nim, zwracać do Niego w sprawach osobistych, a szczególnie tych, za które odpowiada w systemie hierarchii anielskiej. Zgodnie z powszechną wiedzą, Anioły to będący darem Boga dla ludzi posłańcy, niosący przekazy od Stwórcy, wspierający i chroniący ludzkość. Anioł dnia urodzenia niesie ze sobą szczególną opiekę dla ludzi urodzonych w dniach Jego panowania, prowadzi ich, wspiera w każdym obszarze życia, odpowiada na prośby o pomoc lub interwencję, jest cichym świetlistym pomocnikiem i strażnikiem na ścieżce ludzkiego życia. Poproszony, pilnuje by człowiek trzymał się z dala od niebezpieczeństw, udziela dyskretnych wskazówek i chroni, za pośrednictwem różnych przekazów pomaga rozwijać naturalne dary i talenty, wypełnia miłością i dobrem. Warunkiem jest prośba ze strony człowieka, kierowana do Anioła o wsparcie, jako że świetliści wysłannicy wkraczają w zakres wolnej woli ludzi w bardzo wyjątkowych, rzadkich sytuacjach. Znamy 72 Anioły urodzeniowe, przyporządkowane do dziewięciu (a zdaniem niektórych, dziesięciu) sefir i związanych z nimi Archaniołów, wpisanych w Drzewo Życia. Każdy z Archaniołów stojących na czele danego chóru, nazywany tutaj Regentem, przejmuje dodatkową ochronę nad osobami urodzonymi w czasie panowania określonego chóru. Osoba urodzona w danym czasie może w sposób szczególny zwracać się o wsparcie także do Archanioła patronującego w tych dniach nad sefirą w Drzewie Życia.

Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Specjalistka Uzdrowienia Duszy i Uzdrawiania Komórkowego, Coach

Fot. Agnieszka Wykrota – Przysiwek ***

Źródło: Anioły Kabały (Dariusz Cecuda), Malach (Gabriel Piernikarz)

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron