Czułej i pełnej szacunku miłości na co dzień...

Bez poklasku, bez komercjalizacji; czułej i pełnej szacunku na co dzień... miłości szczerej i spełnionej życzę nam każdego dnia!

Pamiętajmy również o budowie miłości do kogoś, z kim spędzamy całe życie - o miłości do samej siebie i samego siebie.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. (…) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

~ św. Paweł (1. List do Koryntian)

fot. internet

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron