Kompleks "nadBoga", kiedy ego patrzy na innych z góry.

Idea pewności siebie i pozytywnego poczucia własnej wartości jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Jednak istnieje subtelna granica między pewnością siebie, a zjawiskiem nazywanym "kompleksem nadBoga". Ten syndrom polega na nadmiernym przekonaniu o własnej wyjątkowości i nieustannej potrzebie bycia lepszym od innych, co może prowadzić do problemów interpersonalnych, a nawet wyzwań natury psychologicznej. W tym artykule przyjrzę się tzw. kompleksowi nadBoga oraz jego wpływowi na życie i relacje międzyludzkie.
 
Czym jest kompleks nadBoga?
 
Kompleks nadBoga to stan, w którym osoba wyolbrzymia swoją wartość i umiejętności, a także uważa siebie samą za niezrównaną w stosunku do innych. Wiedza źródłowa określa ten syndrom jako „stan umysłu, w którym dana osoba uważa, że posiada nadnaturalne uprawnienia lub nieograniczone możliwości. Człowiek zazwyczaj uważa siebie za stojącego powyżej ogólu społeczeństwa i jego zasad oraz uznaje, że należy mu się z tego tytułu szczególna atencja i uznanie. Pojęcie tego komleksu stworzył psychoanalityk Ernest Jones.” Osoby z tym kompleksem często:
 
1. Postrzegają siebie jako na wyjątkowe jednostki. Uważają, że są bardziej inteligentne, utalentowane lub atrakcyjne, niż inni.
 
2. Pomijają, bądź ignorują opinie i potrzeby innych. Odrzucają zdanie innych ludzi, nie licząc się z nimi i uważając je za mniej ważne.
 
3. Demonstrują brak empatii. Mogą nie rozumieć problemów innych ludzi, nie zwracać na nie uwagi lub nie przejmować się nimi.
 
4. Wyolbrzymiają swoje osiągnięcia. Często przekazują nieprawdziwe lub wyolbrzymione informacje na temat swoich sukcesów i osiągnięć.
 
Przyczyny kompleksu nadBoga
 
Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju kompleksu nadBoga. Należą do nich:
 
1. Wychowanie: Wpływ członków rodziny, którzy stale przekonywali o wyjątkowości dziecka, może przyczynić się do rozwoju tego kompleksu.
 
2. Kultura i media: Społeczeństwo często promuje wartość sukcesu, piękna lub bogactwa, co może skłaniać ludzi do przekonania o własnej wyjątkowości, jeśli z tymi wartościami się utożsamiają.
 
3. Niskie poczucie własnej wartości: Ludzie z niskim poczuciem własnej wartości mogą próbować to zrekompensować poprzez wyolbrzymianie swoich osiągnięć (najczęściej najbardziej w swoich własnych oczach, chcąc przekonać o tym samych siebie).
 
Kompleks nadBoga może prowadzić do wielu wyzwań, zarówno dla osoby go doświadczającej, jak i dla jej relacji z innymi ludźmi. Ludzie z tym kompleksem często niezdrowo rywalizują z innymi, zaniedbując swój dobrostan, nie zwracając uwagi na empatię i zdolność do współpracy. Mogą również łatwo popadać w konflikty i trudności interpersonalne.
 
Jak radzić sobie z kompleksem nadBoga?
 
Jeśli rozpoznajesz u siebie lub u kogoś bliskiego objawy kompleksu nadBoga - ważne jest, aby podjąć działania, mające na celu uwolnienie tych ograniczeń. Służą temu m.in.:
 
1. Wewnętrzna samorefleksja i techniki medytacyjne: Zastanów się nad swoimi przekonaniami i zachowaniami, oraz jakie mogą mieć źródła i na ile są one realistyczne.
 
2. Terapia: Metody terapeutyczne mogą wesprzeć w zrozumieniu korzeni kompleksu nadBoga i rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości, bez ranienia innych.
 
3. Rozwój empatii: Pracuj nad rozwojem empatii i umiejętności współpracy z innymi.
 
4. Dzielenie się: Warto dzielić się swoimi osiągnięciami, ale bez wyolbrzymiania ich i bez podważania zdania oraz wartości innych ludzi.
 
Kompleks nadBoga może wpłynąć na życie i relacje w negatywny, a nawet destrukcyjny sposób. Ważne jest, aby dążyć do zdrowego poczucia własnej wartości, które opiera się na rzeczywistych osiągnięciach, a równocześnie szacunku i empatii wobec innych. Warto też pamiętać, że żaden człowiek nie jest idealny, bo każdy ma swoje słabości i ograniczenia – istotnym jest, że mając świadomość tych ograniczeń, można je uwalniać i wspierać tym samym siebie w rozwoju osobistym.
 
Autor: Agnieszka Wykrota – Przysiwek
Neurocoach, Ekspertka Psychoimmunologii i Medycyny Energetycznej

📤💟🤗💌🫶📥

fot. własne
Dodaj komentarz
Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron