Czy jesteś Ziemskim Aniołem?

Tak, na Ziemi też mieszkają Anioły. Duża część spośród nas jest ziemskimi Aniołami. To ogromny przywilej, ale i obowiązek. To ziemskie istoty, które mają za zadanie nieść dobro i miłość, których dusze posiadają skrzydła - wibrujące różnymi barwami, często ogromne, rozbudowane albo mnogie. Częstokroć spotkam je w tych samych ziemskich rodzinach lub w rodzinach dusz. Czy należysz do Ziemskich Aniołów? Czy bywają sytuacje, kiedy czujesz się inny od pozostałych ludzi, a może czujesz się tak cały czas - jakby ktoś zostawił ciebie na planecie, która nie jest twoja…? Czy miewasz poczucie odosobnienia, braku zrozumienia ze strony innych? Czy masz przekonanie, że powinieneś rozwijać się, by nieść innym Światło i Miłość…?

Cechy Ziemskich Aniołów

Jak rozpoznać w sobie Ziemskiego Anioła, jeśli nie jasnowidzisz lub nie rozwijasz darów słyszenia i czucia? Są takie cechy, szczególne i przypisywane wszystkim Ziemskim Aniołom, chociaż oczywiście doświadczenie lub posiadanie tych cech nie definiuje jednoznacznie posiadania skrzydeł duszy. Bywają także cechy unikatowe, wyjątkowe dla konkretnego rodzaju Ziemskich Aniołów, a tychże rodzajów jest podobno pięć. Oto cechy wspólne, przynależne Ziemskim Aniołom:

1. Poczucie bycia „innym”, wyobcowanym lub odłączonym od reszty ludzi, czy to w ramach rodziny, wspólnoty, grupy rówieśników.

Bardzo częste są przypadki, kiedy od dziecka Ziemskim Aniołom dokuczano z powodu ich odmienności i wyjątkowości, przezywano lub szydzono z nich, czy to ze względu na odmienny wygląd i sposób noszenia się, zainteresowania lub nie przystające do tłumu zachowanie. Takie doświadczenia i odczucia to cecha, która dotyczy w zasadzie wszystkich Ziemskich Aniołów, choć w przypadku tych nazywanych Mędrcami - wychodzi ona poza czas dzieciństwa i młodości sprawiając, że również w życiu dorosłym ludzie ci czują się „inni” od całej reszty i nie wtapiają się w tłum.

2. Ogromna wrażliwość i empatia. Skłonność do alergii na chemikalia. Brak zgody na przemoc w jakiejkolwiek formie.

Ziemskie Anioły mają ogólnie problem z przebywaniem w tłumie innych osób – odczuwają w takich sytuacjach nadmiar emocji, czują się czasem wręcz bombardowane hałasem, wrzawą, mieszaniną ludzkich doznań i fizycznych wrażeń, emanujących z otaczających go ludzi. Przemoc w jakiejkolwiek formie - czy to słownych kłótni, agresji fizycznej, czy negatywnych komunikatów i informacji płynących z przekazów masowych i telewizji lub filmów zawierających przemoc – jest dla Ziemskich Aniołów nie do zaakceptowania. Ludzie często krytykują taką postawę, nazywając ją „przewrażliwieniem”, ale ta empatia to wyjątkowy dar, dzięki któremu Ziemia staje się lepszym i jaśniejszym miejscem. Nawet gdyby Ziemski Anioł chciał wyprzeć wrażliwą część swojej natury, to jest to wręcz niewykonalne.

3. Silne poczucie misji albo celu.

Jeśli nawet zdarzy się sytuacja, że Ziemski Anioł nie potrafi określić konkretnie, jaki jest jego życiowy cel - to czuje całym sobą, że chodzi o misję pomagania innym, wspierania, nauczania lub uzdrawiania. Podświadomie kroczy tą właśnie ścieżką, chcą nieść innym wsparcie w różnej formie.

4. Wzorzec nieszczęśliwego dzieciństwa lub 'trudnej' dorosłej relacji.

Zdarza się zarówno na obydwu etapach życia, dzieciństwa i dorosłości, wzorzec ten jest niesiony i powielany. Bywa jednak i tak, że przerobiony w dzieciństwie wystarczy za bolesne doświadczenia. Ziemskie Anioły bywają wychowywane przez niedojrzałych, niestabilnych emocjonalnie lub okrutnych rodziców. Częstokroć wychowywani są w dysfunkcyjnych lub toksycznych rodzinach, gdzie trwa walka z uzależnieniami, przemocą, molestowaniem. Wielokrotnie spotkałam Ziemskie Anioły, które jako małe dzieci stawały w obronie matki przed nietrzeźwym lub agresywnym ojcem, narażając się przy tym na atak z jego strony. Pełniły rolę obrońcy dorosłej matki, chociaż to one powinny być bronione przez nią. Ziemskie Anioły są ‘zesłane’ jako dziecko do nieprawidłowo funkcjonujących rodzin, jako ich uzdrawiające katalizatory – by móc je w jakimś stopniu „naprawić”, uzdrowić. Młode Ziemskie Anioły czują się czasem w tych biologicznych rodzinach jak adoptowani albo „podrzuceni”; bywa że nie znajdują wspólnego języka ani z rodzicami, ani z rodzeństwem. Niektóre spośród Ziemskich Aniołów zobowiązały się przed zejściem na ziemię do podjęcia wyzwań związanych z problemami rodzinnymi, przez co ich rozwój może postępować niezwykle szybko w trakcie jednego wcielenia. Warto również zwrócić uwagę, że także jako dorośli Ziemskie Anioły mogą przyciągać do siebie partnerów toksycznych, okrutnych, uzależnionych od alkoholu lub innych środków. To również może być częścią umowy, związanej z duchowym wzrostem i rozwojem Ziemskiego Anioła.

5. Obce osoby zwierzają się nawet z osobistych problemów.

Ziemskie Anioły budzą ogromne zaufanie i potrafią słuchać. Zdarza się, że często same bywają zdumione, kiedy nagle obcy ludzie w różnych sytuacjach i miejscach zaczynają opowiadać im o swoich problemach, dzieląc się trudnymi i bardzo osobistymi doświadczeniami. Siedząca obok w pociągu kobieta, stojący na przystanku starszy człowiek, pierwszy raz widziana z bliska sąsiadka stukająca „pod wpływem impulsu” do drzwi z prośbą o wysłuchanie i pomoc … Ziemskie Anioły spotykają wiele sytuacji, kiedy zostają zaczepiani przez nieznanych ludzi, proszących o wsparcie, potrzebujących wyżalić się lub wyrzucić z siebie problemy. Ludzie często mówią Ziemskim Aniołom: “Masz w sobie coś takiego, że od razu poczułem, że mogę ci zaufać”. Do niektórych Ziemskich Aniołów lgną zwierzęta, nawet te zupełnie obce podchodzą „jak do swojego” i tulą się, czując wibracje zrozumienia i miłości.

6. Wygląd młodszy niż metryka.

To fakt, Ziemskie Anioły wyglądają młodziej, niż wskazuje na to data urodzenia. Znam wielu, potwierdzam, że tak właśnie jest. To również bardzo często ludzie o wyjątkowej urodzie.

7. Skłonność do uzależnień, by zagłuszyć ból egzystencji.

Tą cechę także niestety obserwuję u wielu Ziemskich Aniołów, choć znaczna część z Nich świadomie wyszła z uzależnień i nałogów. A wszystko przez ból egzystencji, powracające poczucie bycia innym, odstępującym od reszty, czasami nawet odczucie bycia zastraszonym. Dopóki Ziemski Anioł nie uświadamia sobie prawdziwej natury swojej duszy – zdarza mu się sięgać do zewnętrznych zagłuszających substancji, od alkoholu i papierosów, przez objadanie się, popadanie w toksyczne relacje lub substancje odurzające. Świadomość i akceptacja tego kim jest, zmienia perspektywę i pomaga rozprawić się z uzależnieniami.

8. Dzwonki w uchu i nadwrażliwość na światło.

Może to zabawne, ale wysoki, cienki dźwięk słyszany w jednym uchu to także domena Ziemskich Aniołów. Nie wszystkie, ale większość potwierdzają takie doznania. Część spośród Aniołów Ziemskich wykazuje również nadwrażliwość na światło, niektóre bardzo źle znoszą promieniowanie elektromagnetyczne. Spotkałam Aniołka, którego organizm reaguje alergią na promieniowanie płynące z włączonego telefonu komórkowego.

9. Rozbudzona intuicyjność i dary.

Nawet te spośród Aniołów Ziemskich, które nie wkroczyły jeszcze na drogę rozwoju duchowego – zdają sobie zazwyczaj sprawę z roli swoich „przeczuć” i wyjątkowej więzi z wewnętrznym głosem. Wsłuchują się chętniej niż inni we własną intuicję i ufają jej, a tą mają wyjątkowo dobrze rozbudowaną – przecież są dziećmi Wszechświata. Wykazują się również szeregiem ofiarowanych darów – i chociaż tylko niektórzy akceptują je i rozwijają – to w sposób dość naturalny czują więcej, słyszą więcej i więcej rozumieją.

10. Uczciwość i ufność, brak zgody dla fałszu i hipokryzji.

Szczerość i prostolinijność prowadzi Ziemskie Anioły przez całe życie i przyświeca ich działaniom. Te osoby są wyjątkowo uczciwe i ufne, co otoczenie myli z „naiwnością” i chętnie naiwnością nazywa. A Ziemskie Anioły traktują innych według siebie, wychodząc z założenia że pozostali są tam samo uczciwi i szczerzy, jak oni sami. Tym trudniej odnaleźć się Aniołom Ziemskim w gąszczu intryg, plotek, kłamstw i zazdrości ludzkiej. Takie sytuacje oraz obciążone negatywami miejsca męczą ich – mogą mieć czasem wrażenie, jakby ktoś „zabierał im tlen”, dlatego unikają podobnych sytuacji. Podobnie, większości Aniołów Ziemskich trudno zaakceptować postępowanie ludzi przepełnione fałszem lub hipokryzją – od sytuacji zawodowych, po świątynie pełne „grzeszników”. Zwróciłam również uwagę, że od Aniołów Ziemskich stronią ludzie nieszczerzy, żyjący fałszem, hipokryzją i negatywami - uciekają jakby wyczuwali, że ich zamiary, postępowanie i oni sami zostali przejrzani na wskroś i lepiej nie narażać się na konfrontację.

11. Życie w amplitudzie, ukojenie w Naturze.

Co prawda przestrzeń Anielska jest dualna w podobnym stopniu, jak przestrzeń w której żyjemy, ale Anioły Ziemskie odczuwają to na ziemi nieco inaczej. Zdarza się, że wiele razy popadają w „amplitudy” – raz odczuwają pełnię szczęścia, za jakiś czas wspomniany już ból egzystencji. W jednej chwili upajają się widokiem zachodzącego Słońca, chwilę później odczuwają melancholię lub silne odosobnienie. Także na płaszczyźnie materialnej bywają wzloty i lądowania – albo jest mega dobrze albo trzeba się dźwigać z powierzchni. Na szczęście, Ziemskie Anioły odczuwają silne wewnętrzne zawierzenie Stwórcy i łatwiej im – niż ludziom wokoło – zrozumieć, że te doświadczenia mają głęboki sens. Czują również niezwykłą więź z Naturą i Wszechświatem, dlatego chętniej niż inni odpoczywają w połączeniu z naturą, w harmonii i spokoju.

Pomyśl, jak wiele z powyższych cech pasuje do ciebie. Oczywiście nie jest to jednoznaczne z byciem Ziemskim Aniołem, ale posiadanie tych cech uprawdopodobnia wyjątkową skrzydlatą naturę twojej duszy.

Autor: Agnieszka Wykrota-Przysiwek

Terapeutka Uzdrawiania Duszy i Uzdrawiania Komórkowego, Coach

 Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron