Dług karmiczny w numerologii

Liczby Karmiczne wskazują niezwykle wyraźnie na prawo przyczyny i skutku, które jest jednym z najważniejszych praw we Wszechświecie. Nie tylko każdego typu działanie, ale i słowo, a nawet myśl, za którą podąża energia - stanowią przyczynę wywołującą określone następstwa i skutek. Zaś skutek ten, w zależności od charakteru powziętych decyzji lub zobowiązań, rozciąga się nieraz nie na tydzień ani rok, a nawet na kolejne wcielenia. Karma to nic innego, jak konsekwencja osobistych wyborów oraz podjętych dróg. To nie jest żaden rodzaj kary, jak często zwykło się myśleć o karmie. Nic bardziej mylnego. Aktualne, obecne życie tu i teraz każdego człowieka jest w pewnym zakresie wynikiem doświadczeń oraz czynów z poprzednich wcieleń. Aby poznać ich skutki, warto przyjrzeć się dokładniej liczbom zawartym w dacie urodzenia oraz imieniu i nazwisku.

Długi karmiczne wg numerologii niosą bowiem zarówno liczba dnia urodzenia, jak i Drogi Życia (tj. suma wszystkich cyfr w dacie urodzenia), Liczba Wcielenia (suma dnia i miesiąca urodzenia), a także zawarta w imieniu i nazwisku Liczba Duszy (zawarta w samogłoskach imienia i nazwiska), Realizacji Intymnej (zawarta w spółgłoskach imienia i nazwiska), Liczby Ekspresji (suma dwóch poprzednich). Te długi karmiczne warto poznać, zrozumieć, by ze świadomością móc przerobić. Długi Karmiczne wyrażone są w numerologii w liczbach 13, 14, 16,19 i 26 oraz w tzw. karmie Hioba.

***

Dług karmiczny w numerologii 13/4

Ta liczba karmiczna związana jest z pracą, metodycznością oraz cierpliwością. Wskazuje, że w jednym lub wielu poprzednich wcieleniach dana osoba zaniedbywała pracę, ze względu na pozycję, uprzywilejowanie lub cechy charakteru, żyła kosztem innych. Wyzwania, jakie niesie ten dług karmiczny obejmować mogą: zmiany pracy, sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, które staną się okazją do całkowitej przebudowy swojego życia. 13/4 jest liczbą transformacji (często poprzez miłość). 13 to 1 - człowiek i 3 - ekspresja twórcza. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią. Dług numerologiczny 13 niweluje się, podejmując trud bez oczekiwania na pomoc, tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę.

***

Dług karmiczny w numerologii 14/5

Ta liczba karmiczna wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłowąOznacza ona, że w jednym lub wielu poprzednich wcieleniach osoba nadużywała w różny sposób wolności, sprawiając tym samym cierpienie innym. Mogło chodzić o zaufanie wyłącznie do zmysłów fizycznych, zaspokajanie ich bez umiaru poprzez seks, narkotyki, alkohol lub inne używki. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować duchowość i rozwój wewnętrzny oraz uczyć się korzystać z wolności tak, aby nie naruszać terytorium lub przestrzeni innych osób. Dług numerologiczny 14 można zniwelować ucząc się akceptacji i realizacji własnych zobowiązań, życia w rutynie oraz akceptacji rytmu wokół ciebie. Warto zwolnić tempo i zastanowić się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości.

***

Dług karmiczny w numerologii 16/7

Ta liczba karmiczna odnosi się do człowieka (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). W jednym z poprzednich wcieleń lub wielu, dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie, nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich, być może opuściła rodzinę lub Ojczyznę. Dlatego dług ten niesie zazwyczaj wyzwania w życiu uczuciowym i rodzinnym, konieczność budowania relacji z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym, wykluczającym egoizm, zazdrość, ambicję i współzawodnictwo. Należy nauczyć się pokonywać poczucie dumy i zarozumiałości, kontrolować emocje. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych oraz wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. Dług 16/7 niwelowany jest poprzez odbudowanie zaufania do samego siebie, które pozwoli odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem.

***

Dług karmiczny w numerologii 19/1

Ta liczba karmiczna odnosi się do relacji człowiek (1) wobec innych (9). W poprzednim wcieleniu lub wcieleniach dana osoba najprawdopodobniej nadużywała władzy, ograniczając tym samym innych ludzi lub ich wolność, krzywdząc ich lub nie licząc się z ich zdaniem i człowieczeństwem. Z reguły ten dług numerologiczny potwierdza, że w inkarnacyjnej przeszłości dana osoba nie szanowała innych, traktując z góry lub nie zważając na potrzeby tych, którzy stali niżej w uznawanej wówczas powszechnie hierarchii społecznej - była egoistyczna, zarozumiała lub wykorzystywała innych, by wyróżnić samą siebie. Wyzwanie obecnej inkarnacji polegać może na zmaganiu się z poczuciem zależności od innych, poczuciem bycia gorszym lub poniżanym, stłamszonym przez innych, po toby zrozumieć, jak czuje się osoba zależna i podległa. To wcielenie może polegać na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie, by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi, okazując im miłość, hojność i szacunek. Pamiętaj, że chaotyczne działania i rozpraszanie lub utrata energii sprawić mogą, że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. By zniwelować ten dług, należy przejąć inicjatywę, wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka, otworzyć się na jego potrzeby. Warto również otoczyć innych wsparciem i miłością, pracować nie oczekując wdzięczności, a także mądrze i z troską kierować innymi, okazując im tolerancję i zrozumienie. Chodzi o przerobienie lekcji, że każdy z nas jest tak samo ważny, na równi taki sam, a władza nie zapewnia większych praw, ani bezkarności. Konieczne jest otwarcie serca oraz umysłu, rozwinięcie empatii, pokora. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak, jak tego pragniesz, będziesz rozprzestrzeniać światło, którym jest zrozumienie życia.

***

Dług karmiczny w numerologii 26/8

Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. Dotyczy relacji międzyludzkich, które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. Ósemka jest liczbą władzy, energii, ekspansji, a także zręcznej i skutecznej realizacji. Daje odwagę, entuzjazm i pragnienie władzy. Władza i moc przyjdą wtedy, gdy osiągniesz mądrość wewnętrzną, a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany twojej egzystencji: fizyczny, emocjonalny oraz intelektualny. Ta liczba w numerologii jako dług karmiczny sprawia, że niosąca ją osoba może zostać mistrzem w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim, wiele zależy od sposobu świadomego przepracowania wyzwania. Na planie fizycznym możesz spotykać się z sytuacjami stresującymi, byś mógł rozwinąć zaufanie do samych siebie, opanować impulsywność, nauczyć się tolerancji i cierpliwości. Jest to jednocześnie korzystna wibracja dla spraw finansowych. Dzięki niej możesz obracać się pośród ludzi bogatych i to oni przyniosą szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym, ale może zmagać się z wyzwaniami natury zdrowotnej lub emocjonalnej.

***

Przy tej okazji jeszcze słowo o tzw. karmie Hioba, wynikającej z Drogi Życia 29/11. Nie jest długiem karmicznym w typowym pojęciu, bo połączona jest także ze ścieżką życia.

Dług karmiczny w numerologii 29/11

Liczba ta niesie wymagające doświadczenia, bo zawiera 2 i 9, wibracje potężnego testu, doświadczenia różnych zdarzeń, często bolesnych zsyłanych z samej Góry, by móc wzrastać, przerobić to co trudne i zajść bardzo wysoko w duchowym rozwoju. Tą Drogę Życia posiadają często tzw. anioły ziemskie (ludzie-anioły) lub tzw. upadłe Anioły (ludzie i naturze anielskiej). Wibracja 29/11 przynosi do odrobienia ciężkie wcieleniowe lekcje z przeszłości, sprawdzenie samego siebie, próbę wiary, rozterki wewnętrzne, przewartościowania, konieczność tworzenia tego co chcesz zbudować w wytrwały sposób oraz własnymi rękami. Ta Droga życia jest wyjątkowa - zawiera zarówno mistrzowską 11, jak i mistyczną 29. Nie ma co ukrywać, że przy tej wibracji wyjątkowo wymagającą będzie pierwsza połowa życia - w grę wchodzą zarówno wyzwania w życiu uczuciowym, jak i konieczność pokonywania przeszkód na drodze zawodowej, w relacjach, napięcia, konflikty. Do tego poczucie strat emocjonalnych, ciężaru wewnętrznego rozdarcia, poczucia niezrozumienia przez otoczenie. Dla niektórych to bolesny, a wręcz katorżniczy życiowy test. Rozwojowi na drodze duchowej, zrozumieniu praw Wszechświata towarzyszy często przy tej ścieżce cierpienie ciała fizycznego. Osoby posiadające tą wibrację w Drodze Życia powinny spełniać się w zawodach, w których pracować będą na rzecz drugiego człowieka, bo czują potrzebę niesienie pomocy innym. 29/11 stawia także często na twojej drodze ludzi, którzy staną się tobie pomocni. W relacjach osobistych osoby z tzw. karmą Hioba wybierają często osoby starsze od siebie, dojrzalsze emocjonalnie i duchowo. Dzieje się tak, bo same widzą oraz rozumieją więcej, a ze strony rówieśników czuć się mogą niezrozumiałe, wyobcowane. Czasami niosą w sobie nieśmiałość wobec świata zewnętrznego, czasami poczucie wewnętrznego rozedrgania, braku pewności w wyborze ścieżki. Jeśli pracują ciężko i wytrwale, w nagrodę za trud mogą liczyć na poparcie osób wpływowych i osiągnięcie wielu sukcesów w życiu. Jest w nich zalążek prawdziwego geniuszu i jeśli otoczenie da im szansę na wykazanie się, a nie będzie tłumić ich wyjątkowości i postrzegać w kategorii ekscentryków - to rozwiną skrzydła bardzo szeroko i wzbiją się ponad przeciętność. To ludzie utalentowani, kreatywni, muszą tylko poradzić sobie z własnym wewnętrznym konfliktem i starać się doprowadzać do końca wszystkie rozpoczęte projekty i założenia.

Autor: Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Specjalistka Psychologii Energii i Uzdrawiania Komórkowego, Coach

***

Źródło: fragmenty z książki Nataszy Czarmińskiej „Liczby losu”

Fot. internet

 

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron