Słowo o tzw. "karmie Hioba"

Każda numerologiczna Droga Życia jest szczególna i niesie ze sobą wyjątkowe wibracje. Ale życiowa ścieżka 29/11 jest inna od wszystkich, mistyczna, choć często bolesna. Nazywana jest potocznie "karmą Hioba", i nie jest to określenie przypadkowe. Wibracja 29/11 niesie ze sobą trudne doświadczenia, bo zawiera 2 i 9, wibracje potężnego testu, doświadczenia różnych zdarzeń, często bolesnych zsyłanych z samej Góry – po to, by móc wzrastać, przerobić to co trudne i zajść bardzo wysoko w duchowym rozwoju. Z praktyki terapeutycznej wiem, że tą Drogę Życia posiadają często ludzie posiadający naturę anielską, tzw. upadłe Anioły, rzadziej ziemskie Anioły. Wibracja 29/11 przynosi do odrobienia trudne wcieleniowe lekcje z przeszłości: sprawdzenie samego siebie, próbę wiary, rozterki wewnętrzne, przewartościowania, konieczność tworzenia tego co przed tobą, w sposób wytrwały, sumiennie ale i własnymi rękami.

Ta Droga życia jest wyjątkowa - zawiera zarówno mistrzowską 11, jak i mistyczną 29. Nie ma co ukrywać, że przy tej wibracji niezwykle wymagającą będzie głównie pierwsza połowa życia. Najczęściej w tym czasie pojawiają się na życiowej ścieżce zarówno problemy w życiu uczuciowym, jak i konieczność pokonywania przeszkód na drodze zawodowej, w relacjach, napięcia, konflikty. Do tego poczucie strat emocjonalnych, ciężaru wewnętrznego rozdarcia, poczucia niezrozumienia przez otoczenie. Dla niektórych to bolesny, a wręcz katorżniczy życiowy test.

Rozwojowi na drodze duchowej, zrozumieniu praw Wszechświata towarzyszy często przy wibracji 29/11 cierpienie ciała fizycznego. Osoby posiadające tą wibrację w Drodze Życia powinny spełniać się w zawodach, w których pracować będą na rzecz drugiego człowieka, bo z reguły czują potrzebę niesienie pomocy innym. 29/11 stawia także często na drodze ludzi, którzy stają się pomocni. W relacjach osobistych osoby z tzw. karmą Hioba wybierają często na partnerów ludzi starszych od siebie, dojrzalszych emocjonalnie i duchowo. Dzieje się tak, bo same widzą i rozumieją więcej niż inni, dlatego ze strony rówieśników odczuwać mogą niezrozumienie lub wyobcowanie w ich gronie. Czasami osoby z 29/11 niosą w sobie nieśmiałość wobec świata zewnętrznego, postawę introwertyka, często poczucie wewnętrznego rozedrgania lub brak pewności w wyborze właściwej ścieżki.

Jeśli pracują ciężko i wytrwale, w nagrodę za trud mogą liczyć na poparcie osób wpływowych i osiągnięcie wielu sukcesów w życiu. Jest w nich zalążek prawdziwego geniuszu i jeśli otoczenie da im szansę na wykazanie się, a nie będzie tłumić ich wyjątkowości i postrzegać w kategorii ekscentryków - to mają szansę rozwinąć skrzydła bardzo szeroko i wzbić się ponad przeciętność. To ludzie utalentowani, kreatywni, muszą tylko poradzić sobie z własnym wewnętrznym konfliktem i starać się doprowadzać do końca wszystkie rozpoczęte projekty i założenia.

Warto również przypomnieć, że dług karmiczny 29 na płaszczyźnie numerologicznej, jest zapisany nie tylko w Drodze Życia (suma wszystkich cyfr urodzeniowych), ale również może zaistnieć w formie dnia urodzenia, bądź cyklu życia (zredukowane do jednej cyfry miesiąc urodzenia lub dzień urodzenia lub rok urodzenia), jako warunki w numerologicznym programie, a także może się zaznaczyć w imionach i nazwiskach. Karma Hioba, podobnie jak każdy inny dług karmiczny, nie jest ani piętnem ani karą, ale jako konsekwencje wyborów dokonanych w przeszłości – wskazuje człowiekowi na lekcje do przerobienia oraz zadania do przepracowania w aktualnej przestrzeni czasowej.

Autor: Agnieszka Wykrota - Przysiwek

Specjalistka Psychologii Energii i Uzdrawiania Komórkowego, Coach

fot. internet

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron