Proś, a będzie ci dane

Proś, a będzie ci dane

Często zastanawiasz się, czemu mając przy sobie Anioły i Anielską ochronę, nie masz zagwarantowanej niejako ‘automatycznie’ Ich wsparcia i pomocy, tylko musisz o nią prosić.Pisałam wielokrotnie o prawie wolnej woli, które w mojej opinii jest największym darem ofiarowanym ludziom przez Stwórcę. Także sam Stwórca szanuje i przestrzega prawa, którym obdarzył ludzi w swojej miłości i mądrości. Posiadasz zatem prawo do decydowania o sobie i podejmowania własnych wyborów. Prawo wolnej woli każdego człowieka jest świętością, której naruszać nie wolno. Z tego również względu czuwający nam tobą Archaniołowie, Aniołowie i Opiekunowie Duchowi nie mogą wkraczać ze swoją pomocą i wsparciem bez wyrażenia przez ciebie takiej woli. Dokonane bez twojej prośby, nawet w geście największej miłości - byłoby bowiem naruszeniem lub złamaniem prawa twojej - ludzkiej - wolnej woli.

Są oczywiście wyjątkowe sytuacje, kiedy Aniołowie wkraczają pomimo wszystko, ale dzieje się to za zgodą Stwórcy i dotyczy z reguły nagłych zdarzeń, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, dla których nie przyszedł czas na odejście i nie byłoby to w zgodzie z Boskim Planem i planem duszy tej osoby. W takich sytuacjach Aniołowie ratujący ludzi widziani są przy osobach wielokrotnie w sposób niemalże fizyczny. Jednak to zdarzenia absolutnie wyjątkowe.

Wyraź prośbę i wdzięczność

Chcąc otrzymać wsparcie - powinieneś każdorazowo wyrażać swoje prośby do Aniołów, Opiekunów Duchowych, Anioła Stróża, Stwórcy. Otrzymasz jeśli poprosisz, jeśli wyrazisz twoją wolę w sposób jasny i konkretny, czy chodzi o ochronę, czy wsparcie na różnych innych płaszczyznach. Aniołowie czekają na twoje prośby i z ogromną radością przyjmują je, bo chcą pomagać ludziom. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy może być tak, że prosi o pomoc zbyt często albo o zbyt wiele. Nie. Aniołowie wysłuchują każdej prośby. Nawet te kierowane wielokrotnie nie sprawią, że świetliste byty poczują się nimi przytłoczone lub zmęczone. Jako Istoty porozumienia i służby, Aniołowie czekają na modlitewne prośby, radują się że są potrzebni ludziom i że mogą służyć im wsparciem. Nie ma dla Nich próśb błahych lub nieważnych, za każdą idzie anielska uwaga i skupienie. Nie ma wśród Aniołów konkurencji, kto i jak wiele pomoże, czy w jak dużym zakresie może wesprzeć – Oni pracują zgodnie, dla dobra ludzi.

Proś więc tak często, jak tego potrzebujesz. Nie licz na to, że samo się zadzieje – wykonaj krok w kierunku, by się spełniło. Poproś z otwarciem, z wiarą i pokorą, bez wahania i wątpliwości. Bądź gotowy na przyjęcie pomocy i zachowaj wdzięczność. Tak jak zawsze prosisz, tak zawsze podziękuj. Podziękowanie ma tu ogromne znaczenie, bo poza wyrażeniem wdzięczności jest także formą wyrównania energii za udzieloną pomoc, dzięki czemu nie oddajesz w żadnym zakresie swojej energii życiowej.

Autor: Agnieszka Wykrota – Przysiwekfot. internet

Dodaj komentarz
Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron