Numerologia

Na początku była fascynacja wibracjami liczb, ich wpływem na ludzkie życie oraz świadomość, jak potężnie zapis numerologiczny daty urodzenia oraz wibracji danych urodzeniowych konkretnego człowieka definiuje jego charakter, a nawet doświadczenia. Numerologia była u mnie pierwsza, w ślad za nią przyszły potem astrologia, tarot, dary związane z jasnowidzeniem... Już jako dziecko miałam w sobie przekonanie, że w dniu przyjścia na świat nie ma przypadkowości, że numerologia definiuje w znaczny sposób, kim jesteśmy. Potwierdzają to kolejne prowadzone przeze mnie odczyty, zarówno obejmujące szczegółowo Plan Duszy w oparciu o numerologię kabalistyczną gematrię (patrz zakładka: Uzdrowienia – Terapie), jak i przygotowywane na zamówienie portrety numerologiczne związane z tradycyjnym ujęciem numerologii, a dotyczące m.in. drogi życia, posiadanego potencjału, karmicznych lekcji do przerobienia lub relacji partnerskich w ramach konkretnego związku.

 • Co niesie rok numerologiczny 2024?

   

  Od godzin wieczornych 15-ego do 17-ego września 2023 trwają obchody nowego roku w kalendarzu żydowskim, a co za tym idzie na dobre witamy także energię nowego roku numerologicznego 2024. Rozpoczyna się on w tym roku 15-ego września, w trakcie nowiu w Pannie, i zgodnie z kalendarzem hebrajskim w pierwszym dniu Rash Hashanah (Rosz ha-Szana). To już 5784 rok dla wyznawców judaizmu, a samo święto upamiętnia stworzenie świata i przypominać ma o „sądzie Bożym”. Wraz z nowym czasem numerologicznym wchodzimy w rok 2024, co po zsumowaniu daje energię numerologicznej Ósemki (2+0+2+4). W pewien symboliczny sposób może być to czas zwieńczający działania na poziomie materialnym, niosący realizację celów, na które pracowaliśmy przez ostatnie miesiące lub lata, sukces i dopełnienie wielu karmicznych lekcji.

 • Twój rok osobisty, od urodzin do urodzin

   

  Data twoich urodzin, zarówno dzień, miesiąc jak i rok to wibracyjna fala, która przynosi do twojego życia wyzwania, lekcje do przerobienia, rytm doświadczeń zgodny z indywidualnym cyklem życiowym. W momencie narodzin otrzymujesz przekaz energetyczny z wibracją liczby Drogi Życia, jej cyklami i punktami zwrotnymi.

 • Droga Życia w liczbach

   

  Liczby w naszym życiu odgrywają rolę ogromną, niepodważalną, a niejednokrotnie definiującą losy ludzi i całym narodów. Mimo, że energia nie zna pojęcia czasu ani przestrzeni, jako ludzkość stworzyliśmy dla siebie takie właśnie ramy, wśród których łatwiej egzystować i wytyczać zasady.

 • Dług karmiczny w numerologii

   

  Liczby Karmiczne wskazują niezwykle wyraźnie na prawo przyczyny i skutku, które jest jednym z najważniejszych praw we Wszechświecie. Nie tylko każdego typu działanie, ale i słowo, a nawet myśl, za którą podąża energia - stanowią przyczynę wywołującą określone następstwa i skutek. Zaś skutek ten, w zależności od charakteru powziętych decyzji lub zobowiązań, rozciąga się nieraz nie na tydzień ani rok, a nawet na kolejne wcielenia. Karma to nic innego, jak konsekwencja osobistych wyborów oraz podjętych dróg. To nie jest żaden rodzaj kary, jak często zwykło się myśleć o karmie

 • Relacje numerologiczne

   

  Spotkanie z drugim człowiekiem może stać się pięknym i bogatym doświadczeniem, za każdym razem unikalnym i niepowtarzalnym. Obdarza ciebie możliwością poznania zarówno tej osoby, jak i siebie samego. Równocześnie związek intymny stawia przed tobą wiele wyzwań i trudności, wystawia na próbę twoje poczucie własnej indywidualności,

 • Słowo o tzw. "karmie Hioba"

   

  Każda numerologiczna Droga Życia jest szczególna i niesie ze sobą wyjątkowe wibracje. Ale życiowa ścieżka 29/11 jest inna od wszystkich, mistyczna, choć często bolesna. Nazywana jest potocznie "karmą Hioba", i nie jest to określenie przypadkowe.

 • Numerologia a wcielenia

   

  Liczby w naszym życiu odgrywają rolę ogromną, niepodważalną, a niejednokrotnie definiującą losy ludzi i całym narodów. Mimo, że energia nie zna pojęcia czasu ani przestrzeni, jako ludzkość stworzyliśmy dla siebie takie właśnie ramy, wśród których łatwiej egzystować i wytyczać zasady.

 • Wibracja dnia urodzenia

   

  Przychodzisz na świat w określonym dniu danego kalendarzowego miesiąca, któremu towarzyszy konkretna, wyjątkowa wibracja numerologiczna. Ma ona zasadnicze znaczenie w życiu człowieka, bo właściwie wykorzystany jej potencjał wesprze realizację celów życiowych.

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron