Droga Życia w liczbach

Liczby w naszym życiu odgrywają rolę ogromną, niepodważalną, a niejednokrotnie definiującą losy ludzi i całym narodów. Mimo, że energia nie zna pojęcia czasu ani przestrzeni, jako ludzkość stworzyliśmy dla siebie takie właśnie ramy, wśród których łatwiej egzystować i wytyczać zasady. Nasz czas i przestrzeń również nie obywają się bez wsparcia liczb, ich wibracji i wpływu. Oto zachęta, by zagłębić się w nurty numerologii, nauki wyjątkowej i mówiącej więcej o nas samych, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

Tym razem przyjrzymy się dokładniej liczbie zapisanej w naszej Drodze Życia.

Data urodzenia to jeden z niewielu elementów w życiu, na który nie mamy wpływu. Nie da się jej zmienić, a to ona zawiera główny program naszych doczesnych doświadczeń. Poprzez datę urodzenia, zgodnie z naszym świadomym wyborem, rozwija się przed nami mapa, plan naszej ziemskiej podróży, w czasie której dojrzewamy, zdobywamy wiedzę, rozwijamy się. Im wcześniej nauczymy się z tej mapy korzystać, tym mniej błądzenia, ślepych uliczek, objazdów czeka nas na naszej drodze. Wyjaśniając od razu, bo takie pytanie ostatnio mi zadano – bierzemy pod uwagę fizyczną, faktyczną datę naszych narodzin, a nie datę pierwotnie planowanego porodu. Czyli jeśli ktoś jest wcześniakiem, to znaczy że taki był plan i przyszedł na świat w najlepszym dla siebie momencie - i ten właśnie moment, fizycznych narodzin bierzemy pod uwagę.

Naszą drogę życiową definiuje liczba stanowiąca sumę wszystkich cyfr daty urodzenia. Dodajemy do siebie liczby z dnia + miesiąca + roku urodzenia. Otrzymujemy liczbę, która zawiera zarówno informacje o lekcjach do nauczenia w obecnym życiu, jak i o czekających nas nagrodach. Pamiętajmy, że żadne z doświadczeń, z jakimi jesteśmy konfrontowani, nie przerasta nas. Wszystkie są dokładnie na naszą miarę. Plan stworzenia zapewnia doskonałą odpowiedniość między problemami, jakie napotykamy, a naszą zdolnością ich rozwiązywania. Dlatego nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy pamiętać, że gdzieś w zakamarku naszej duszy kryje się „żelazna racja", która zapewni nam przetrwanie.

Istnieje kilka metod obliczania liczby Drogi Życia – warto zastosować każdą z nich, by znaleźć wszystkie możliwe podliczby, bo to one ukażą nam cechy charakteru człowieka i wskażą, nam czym warto pracować i co przerobić. Wpisujcie pod postem podliczby, znalezione w waszej dacie urodzenia – wyjaśnię ich znaczenie.

Weźmy za przykład dane fikcyjnej Jolanty Rozmus urodzonej 18 maja 1950 roku.

  1. metoda wertykalna:

 

dzień urodzenia

18

+

miesiąc urodzenia

5

+

rok urodzenia

1950

=

DROGA ŻYCIA

=1973

=1+9+7+3

=20/2

 

2. metoda horyzontalna:

18.05.1950 = 1+8 + 5+1+9 + 5 + 0 = 29/11/2

 

3. suma cyfr zredukowanych:

 

dzień urodzenia

18=(1+8) =9

+

miesiąc urodzenia

05= 5

+

rok urodzenia

1950= (1+9+5+0) = 15= (1+5) = 6

=

DROGA ŻYCIA

=20/2

 

W tym przypadku bierzemy pod uwagę mistrzowską 11, bo to ona powie nam najwięcej o danej osobie, ale i liczbę 2 jako główną, oraz 20, 29 jako podliczby pogłębiające analizę.

Jak wibrujesz?

Podobnie jak każdy element Wszechświata, tak i każda z liczb Drogi Życia przejawia zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Najczęściej w pierwszej połowie życia ujawniają się nasze słabości i wyzwania. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu. Na tej drodze czekają nierzadko trudności, dla każdego z nas inne, by móc przerobić swoją lekcję w najlepszy możliwy sposób. W ciągu całego życia będziemy pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej nam liczby, złagodzeniem skrajności, odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu. Dlatego nie porównujmy się z innymi. Każdy z nas otrzymuje to, co otrzymać powinien, by spełnić cel swego wcielenia, i nie ma lepszych lub gorszych liczb, cech czy rodzajów trudności.

Pamiętajmy, że Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program, do którego dążymy.

***

DROGA ŻYCIA 1

PIONIER

Akcja, spełnienie, realizacja

Jest to droga pionierów, na której możesz spełnić ambicje, określić własną indywidualność, zrealizować zamiary. Jest to droga sukcesów i awansu. Ta wibracja daje ci nieustanny głód poznania, obdarza olbrzymim potencjałem twórczym i wielką ambicją.

Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości, co może stać się przyczyną wyobrażania sobie, że jesteś tak bardzo inny, może lepszy, a w każdym razie nie rozumiany przez otoczenie i skazany na samotność. Jesteś osobą obdarzoną zdolnościami kierowniczymi, umiesz prowadzić innych, zapewniasz im pracę, która rozwija ich możliwości. Lubisz być podziwiany i znajdować się w centrum uwagi, chcesz być zawsze i wszędzie pierwszy. Jesteś urodzonym liderem, szefem, potrafisz równie dobrze pokierować wielkim przedsięwzięciem, jak i sprawami swojej rodziny. Robisz wszystko według własnych pomysłów, ale potrzebujesz afirmacji innych. Czasami stajesz się więźniem swego nazbyt rozwiniętego pragnienia niezależności, które sprawia, że nie umiesz współżyć z nikim i rzeczywiście zostajesz w końcu sam.

Masz silną wolę i dużą odporność fizyczną. Lubisz aktywne życie. Przeszkody raczej cię ekscytują niż przerażają, natomiast nie znosisz porażek i odpowiadasz na nie depresją. Żywo reagujesz na otoczenie i ulegasz nastrojowi zniechęcenia lub zwątpienia innych. Jesteś skłonny do krytyki i dużych wymagań wobec innych, ale bardzo trudno jest ci przyjąć krytykę czy brak akceptacji twojej osoby. Jesteś wrażliwy bardziej, niż chcesz się przyznać. Gdy ci się coś nie udaje, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony. Twoja dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo, a talent organizacyjny — w despotyzm. Stajesz się zazdrosny i całkowicie lekceważysz innych, gdyż tylko w ten sposób umiesz ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu, jaki popełniłeś.

Niekiedy stajesz się ofiarą własnych decyzji, podjętych na fali entuzjazmu, nie do końca przemyślanych. Nie umiesz się z nich wycofać nawet wtedy, gdy widzisz już, że były niesłuszne.

Aby wykorzystać możliwości, jakie obiecuje Liczba Drogi Życia No. 1, musisz nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością oraz unikać narzucania woli siłą. Opieraj się tylko na sobie samym, ale nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniejszością, nie wychylaj się bezustannie w przyszłość, wyobrażając sobie realizację coraz to nowych planów, zanim nie dokończysz tego„ co zacząłeś. Wiele z twoich przedsięwzięć może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu, entuzjazmu i niecierpliwości. Nie odrzucaj wiedzy płynącej z doświadczeń przeszłości, one nie są za tobą, one są w tobie. Dobrze by było, gdybyś zrozumiał zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Jeśli ta własna wola jest zgodna z twoją indywidualną drogą rozwoju oraz głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie — będziesz piął się wzwyż, osiągając kolejne szczeble zrozumienia i poszerzając zakres poczucia własnej odpowiedzialności. Natomiast jeśli twoja wolna wola stanie się samowolą posłuszną żądaniom ego, twoja osobowość może stać się dla ciebie więzieniem. Aby zostać autentycznym liderem, szefem, przewodnikiem, czyli kimś, za kim inni podążają nie pod presją strachu, lecz w uznaniu twojej wiedzy i słuszności drogi, jaką zmierzasz, musisz porzucić wyobrażenia o twojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwartym na rady twoich współpracowników, wyzwalać ich twórczą aktywność, a także nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. Nie ma niepodważalnych autorytetów, jest tylko indywidualne dochodzenie do prawdy, które wyraża się w unikalnych aktach twórczych, stanowiących wkład do całości ludzkiego dzieła.

Słabe punkty, jeśli chodzi o ciało i zdrowie to: głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia i oczy.

***

DROGA ŻYCIA 2

WSPÓŁPRACOWNIK

Współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga

Droga współpracy i przyjaźni, na której możesz osiągnąć sukces i harmonię, ale możesz być także targany przez wątpliwości i stwarzać niejednoznaczne sytuacje, które zatrzymują cię w miejscu.

Jest to droga wykonawców czyichś planów, a także urodzonych doradców, mediatorów, tzw. szarych eminencji.

Jesteś z natury osobą wrażliwą, uczuciową, łagodną, nastawioną pacyfistycznie i podchodzącą do wszystkiego z rezerwą. Liczba 2 jest liczbą współzależności, współpracy, pracy w zespołach, umiesz więc podtrzymywać ducha grupy, ułatwiasz kontakty i koncentrację wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu. Dlatego też nie znosisz żyć w samotności. Życie bez wchodzenia w relacje z innymi jest dla ciebie nic niewarte, gdyż spełniasz się poprzez kontakt i stałą wymianę energii. Równocześnie posiadasz dużą niezależność psychiczną i świetnie radzisz sobie sam tam, gdzie inni poszukują pomocy i towarzystwa. Jesteś znakomitym słuchaczem, wiernym, lojalnym przyjacielem, utrzymującym w sekrecie powierzone ci tajemnice. Jesteś szczery i przyjaźnie nastawiony do świata. Twoja rezerwa, która często odczytywana jest jako chłód, służy za ekran ochronny, gdyż osoby spod „dwójki" z reguły są nieśmiałe i bardzo uczuciowe. Masz ogromną potrzebę kochania i bycia kochanym. Żywisz się spokojem, harmonią i ciszą. Masz także niespotykaną u innych osób umiejętność dokonywania kompromisów.

Co prawda brak ci agresywności i talentów przywódczych, jesteś jednak niezastąpionym współpracownikiem stanowiącym ogniwo na linii szef — zespół. Bez ciebie często szefowie nie byliby szefami.

Negatywnymi cechami wywołanymi przez tę wibrację są nadwrażliwość, nadmierny introwertyzm, niezrównoważenie, niestałość, podporządkowanie, uległość. Brak ci wiary w siebie i nie umiesz wybrać kierunku w życiu, zdecydować się na cokolwiek. Jesteś pesymistą albo naiwnym optymistą, którego optymizm nie wynika z rozpoznania własnej sytuacji, lecz raczej z braku refleksji. Można cię poznać po nonszalancji i hipokryzji. Żyjesz beztrosko, leniwie, pasywnie, podporządkowany otaczającym cię ludziom i bierny wobec zdarzeń. Nagromadzone emocje eksplodują w wybuchach złości. Jesteś niepewny siebie i możesz stać się zbyt sentymentalny, wylewny, gadatliwy i natrętny.

Ponieważ nie potrafisz z niczego zrezygnować, przede wszystkim z powodu nieumiejętności podjęcia decyzji, często stajesz się kolekcjonerem.

Zwykle obdarzony jesteś jakimś talentem artystycznym — masz zdolności muzyczne, literackie lub poetyckie. We wszystkich dziedzinach, gdzie niezbędna jest intuicja, empatia, umiejętność słuchania innych, talent mediatora i doradcy, Dwójki znajdą swe właściwe miejsce. Pola twojego działania to medycyna, psychiatria, psychologia, pomoc socjalna, biura matrymonialne.

Wewnętrzne niepokoje związane z brakiem wiary w siebie powodują dolegliwości psychosomatyczne. Ratunkiem dla ciebie jest spokój, kontakt z naturą, cisza i odpowiednia dieta.

***

DROGA ŻYCIA 3

ARTYSTA

Szczęście, twórczość, przyjaźń, płodność, zdolności adaptacyjne

Jedna z najbardziej twórczych i towarzyskich dróg, jeśli jest pokonywana z nastawieniem pozytywnym. Sprzyja artystom, ale także tym, którzy chcą pomagać innym, założyć kochającą się rodzinę i mieć dużo dzieci.

Posiadasz naturę artystyczną, inwencję i wyobraźnię. Jesteś osobą towarzyską, wesołą, przyjazną, szczerą i optymistyczną. Jesteś ekstrawertykiem, masz niezliczone talenty, które służą twojej najgłębszej potrzebie — ekspresji twojej osobowości. Jesteś erudytą (choć czasami nieco zbyt powierzchownym), posiadasz błyskotliwą inteligencję i twórcze podejście do wszystkiego, co robisz. Zarażasz innych swoim entuzjazmem, jesteś lubiany przez otoczenie, które porwane czarem twojej osobowości często nie zadaje sobie trudu, by poznać cię naprawdę. Jeśli nie kochasz i nie jesteś kochany, jesteś nieszczęśliwy, „umierasz".

Jesteś osobą oryginalną, skuteczną, niezależną i dobrze strzeżesz swej wewnętrznej wolności. Masz cudowną zdolność do regeneracji. Cenisz duże towarzystwo, radość życia i harmonię. Nie znosisz jednak monotonii i rutyny. Mimo pewnej nieśmiałości, umiesz wyrażać swe uczucia. Lubisz być wyróżniany, zauważany i jesteś dumny ze swego wyglądu zewnętrznego, o który dbasz, często przesadnie. Omijasz komplikacje i wszystko, co mogłoby zburzyć twój spokój — posiadasz więc dużą łatwość adaptacji. Lubisz łatwe i lekkie życie, co powoduje często rozrzutność i generalną nieumiejętność gospodarowania pieniędzmi.

W przypadku negatywnego wykorzystania tej wibracji możesz być osobą powierzchowną, szukać ideału, by się na nim wzorować, jesteś zazdrosny i ekstrawagancki. Jesteś plotkarzem, chwalipiętą, pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem). Jesteś osobą lękliwą, fanatyczną, znerwicowaną, co często uniemożliwia komunikację z innymi i skazuje cię na znienawidzoną samotność. Będziesz angażować się w sprawy, które nie są tego warte. Nawet pozytywnie wibrujące Trójki z trudem zaakceptują ciężar odpowiedzialności, natomiast dla wyrażających negatywną wibrację tej liczby jest to niemożliwe. Stajesz się wtedy hipokrytą i kłamczuchem, wykorzystujesz innych.

W sprawach zdrowotnych przede wszystkim narażony jest system nerwowy, kości, stawy i krążenie krwi.

Trójki spełniają się w zawodach, które wymagają mobilności, komunikatywności i twórczego podejścia: zawody artystyczne, literatura, aktorstwo, wystrój wnętrz, rzemiosło. Mogą być także znakomitymi adwokatami, handlowcami, pielęgniarkami — sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nieodzowna jest umiejętność kontaktu słownego i siła perswazji.

***

DROGA ŻYCIA 4

BUDOWNICZY

Twórcza praca, ograniczenia, organizacja, wysiłek.

To prawda, że ta droga wymaga dużo wysiłku, ale i konstrukcje stworzone dzięki niej są najsolidniejsze. A o to właśnie tym razem chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę, organizować życie, czyli budować rzeczywistość od podstaw. To jest tak, jak budować dom: najpierw trzeba zrozumieć potrzeby, jakim ma służyć, następnie zebrać odpowiednie środki, a potem wziąć się do pracy.

I nigdy nie będziemy się czuć w nim bezpiecznie i wygodnie, jeśli nie zaakceptujemy jego rozmiarów, planu wnętrza, sposobu urządzenia, czyli jego ograniczeń. Tego właśnie uczymy się dochodząc do programu liczby Cztery — poczucia istoty stabilnej konstrukcji, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki swym ograniczeniom, odpowiadającym naszym rzeczywistym potrzebom.

Jeśli jesteś Czwórką - umiesz jasno widzieć swoje cele, kończyć zaczęte i rzeczy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie, postępować metodycznie, ale wystrzegaj się fanatyzmu i pedanterii: one są tylko przykrywką dla niepewności i lęku. Twoje życie wypełnione będzie zapewne ciężką, systematyczną pracą przynoszącą owoce, jesteś praktyczny, wytrwały i uczciwy we wszystkim, co robisz. Dzięki tym niezwykłym zaletom zjednasz sobie zaufanie i miłość, choć nie należysz do osób potrafiących okazywać uczucia i można ci zarzucić pewien brak fantazji.

Masz umiejętność analitycznego myślenia, dostrzegania szczegółów, planowania, organizowania, znajdowania metod na wszystko i we wszystkim. Jesteś ostrożny w dobieraniu przyjaciół, zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. Posiadasz silną wolę, czasem graniczącą z uporem. Można ci zaufać, gdyż jesteś lojalny, wierny i odpowiedzialny. Rzadko się mylisz. Twoja zachowawczość, przywiązanie do przeszłości i owoców swej wytrwałej pracy powoduje często brak elastyczności i ograniczoność, które nie pozwalają na zmiany, a więc utrudniają rozwój. Jeśli wyrażasz tę wibrację negatywnie, możesz stać się osobą leniwą, nietolerancyjną, obsesyjną, zbyt ambitną, przesiąkniętą rutyną. Twoja odwaga zamienia się wówczas w potrzebę dominacji i autorytatywność. Stajesz się nerwowy, kłótliwy i skutecznie burzysz każdą harmonię np. psując nastrój przyjęcia, wywołując podskórne konflikty między członkami zespołu w pracy itd.

Ważne jest dla ciebie, byś był otoczony ludźmi praktycznymi i pełnymi entuzjazmu, gdyż aby osiągnąć sukces nieustannie potrzebujesz dodawania ci odwagi. W przeciwnym razie zamykasz się w swej skorupce i z trudem nawiązujesz kontakt z otoczeniem.

Jeśli chodzi o zdrowie i ciało, należy zwrócić uwagę na drogi oddechowe, struny głosowe, tarczycę i system trawienny. Ograniczać zbyt obfite posiłki i upodobanie do dobrego wina, gdyż może się to skończyć otyłością i kłopotami z wątrobą.

Czwórki są niezastąpione we wszystkich dziedzinach, które wymagają metodyczności, precyzji, analizy i organizacji. Odnoszą sukces wszędzie tam, gdzie liczy się praktyczność i konstruktywne myślenie. Dlatego Czwórki, które chcą "przebudować świat", mogą stać się znakomitymi reformatorami we wszystkich dziedzinach.

***

DROGA ŻYCIA 5

WĘDROWIEC

Siła życia, doświadczenia, zmiany, wolność, miłość i seks.

Jest to droga zapraszająca (lub zmuszająca) do zmian, by w ciągłym ruchu i wirze doświadczeń znaleźć jedyny niezmienny punkt odniesienia — samego siebie.

Może się to wyrazić w częstych zmianach miejsca zamieszkania, wielu przy godach (także miłosnych), podróżach pełnych odkryć, nowych znajomościach, różnorodności życiowych doświadczeń. Testowane jest tutaj rozumienie pojęcia wolności. Potrzeba wolności jest dla Piątek tak silna, że muszą ją potwierdzić w każdej sytuacji, by zrozumieć, gdzie się kończy ich wolność, a zaczyna wolność innych. Lekcją tej drogi jest nauczyć się nie ranić innych, nie naruszać ich terytorium, być wolnym w przestrzeni ograniczonej charakterem związków, rodzajem i wymaganiami życia i pracy.

Jesteś osobą ekspansywną, dynamiczną, zmienną, zarówno w relacjach z innymi ludźmi, jak i zainteresowaniach, zręczną w komunikacji słownej i w dyplomacji, umiejącą szermować argumentami.

Lubisz literaturę, towarzystwo, zabawę, posiadasz niespożytą energię. Jesteś zachłanny na życie. Żyjesz w napięciu i niepewności. Bywasz niecierpliwy i impulsywny. Jeśli umiesz kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem — nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej do zrealizowania. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym, stajesz się nieobliczalny i wybuchowy, niewolniczo przywiązany do swych urojonych pragnień i niemożliwych do zaspokojenia (bo nie rozpoznanych) potrzeb uczuciowych.

Możesz być też osobą nieśmiałą, pełną kompleksów, lękającą się zmian, wahającą się za każdym razem, gdy trzeba poszerzyć swój obszar doświadczeń, wyruszyć w nieznane.

Obydwa warianty Piątki mają za zadanie rozstać się z przekonaniem, że to, co najważniejsze znajduje się na zewnątrz nich. Że aby zaistnieć, muszą być zauważone przez innych, zaakceptowane, kochane. Piątki muszą znaleźć potwierdzenie swego istnienia w samych sobie, przestać wiecznie szukać własnego odbicia w oczach innych, oczekiwać na oceny i reakcje. Muszą porzucić swe pragnienia i potrzeby zmysłowe i zwrócić się w kierunku rzeczywistych potrzeb i kontaktów nadzmysłowych, duchowych. Dojrzeć do prawdy, że prawdziwa wiedza to wiedza wewnętrzna, a nie błyskotliwa erudycja. Dlatego osoby z programem Pięć często doświadczają w sposób ekstremalny, do końca, by sprawdzić na sobie samym, czy się nie mylą.

Twoje aktywne życie uczy cię zrozumienia innych i otwiera umysł. Często jesteś osobą pełną magnetyzmu, uwodzicielską, zmysłową, pełną erotyzmu i fantazji. Idziesz prosto do celu i nie lubisz komplikacji, gdyż jesteś wystarczająco skomplikowany wewnątrz. Jesteś wierny pod warunkiem, że partner, podobnie jak ty, lubi wypełnione przyjemnościami życie i możecie cieszyć się nim wspólnie.

Negatywnie wibrujące Piątki są posesywne, zazdrosne, egoistycznie zaspokajają swoją potrzebę wolności kosztem cierpienia innych.

Jesteś skłonny do ryzyka, możesz więc ulec wypadkowi lub oparzeniu. Grożą ci też nadużycia seksualne lub przeciwnie, zahamowania w tej dziedzinie oraz zależność od wszelkiego rodzaju używek i leków.

Piątki miewają problemy z nosem, mięśniami, systemem nerwowym i ciśnieniem.

Zawodowo są pełnymi fantazji pisarzami, oratorami, dziennikarzami lub natchnionymi lekarzami. Skutecznie działają w reklamie, handlu, a także w szkolnictwie i w sporcie.

***

DROGA ŻYCIA 6

NAUCZYCIEL

Miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia.

Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus, która symbolizuje miłość i partnerstwo. Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu. Jest to droga, na której uczysz się podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, droga tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, perfekcji i odpowiedzialności. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją, choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń. Masz naturę idealistyczną, łagodną i czarującą. Roztaczasz miłość i ciepło, które przyciągają dzieci, osoby stare i ułomne. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę, prawo i sprawiedliwość. Masz dar analizy, który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu. Zamiast krytykować — wpajasz ideały, nauczasz, resocjalizujesz. Lgną do ciebie ludzie z problemami, którzy czując twoją uczciwość, lojalność i mądrość, oczekują od ciebie pomocy.

Niestety, jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością, która sprawia, że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej. Dlatego też ta sama „szóstka", która daje oparcie innym, sama szuka często ochrony i protekcji. Jeśli jej nie znajduje, przeżywa życie śniąc je, zamiast żyć naprawdę. Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do założenia rodziny, klanu, którego będziesz przywódcą i opiekunem, sam znajdując przy okazji podporę uczuciową.

Bardzo ważne dla Szóstki jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie. Droga ta może być drogą sławy, władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej, wojskowej, religijnej, politycznej, pedagogicznej czy też artystycznej. Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki, przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki.

Natomiast osoby wibrujące negatywnie, a więc te, które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z cech charakterystycznych dla liczby 6, będą nieznośne, trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru. Będą nieodpowiedzialne, zaniedbane, wymagające, nieczułe lub przeciwnie, gotowe zamęczyć innych swą czułością. Będą krytykowały wszystkich i wszystko, zazdrościły, obrażały się, cierpiały, że są nie rozumiane.

Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowanymi wymaganiami wobec siebie, ludzi i sytuacji sprawi, że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego. Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia, tracąc jego smak.

W sprawach zdrowotnych „szóstki" muszą uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy. Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi. Łakomstwo może prowadzić do otyłości. Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję, alkoholizm lub narkomanię.

***

DROGA ŻYCIA 7

FILOZOF

Wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret

Ta wibracja kieruje uwagę na życie wewnętrzne, na jego jakość. Organizuje więc w pewnym sensie samotność jako sytuację sprzyjającą wypracowaniu dystansu i uwewnętrznieniu przeżyć. Równocześnie Siódemka, będąc liczbą przyporządkowaną materii, zmusza do poznania jej dogłębnie, co oznacza, że wiedzę zdobędziesz poprzez wyobcowanie, dobrowolne lub nie, z tzw. normalnego życia: dzięki ciału (czyli przez kłopoty z nim), drogą wiary (np. wstąpienie do zakonu) lub drogą poznania (np. podporządkowanie życia pracy naukowej).

We wszystkim, co robisz, starasz się być perfekcyjny (i często jesteś). Wbrew swej sekretnej i dyskretnej naturze, jesteś często osobą błyszczącą w towarzystwie, potrafiącą skupić na sobie zainteresowanie, by „zgasnąć” w intymnej, domowej sytuacji, zatapiając się w swym wnętrzu.

Świat wartości materialnych nie powinien nigdy stać się dla ciebie celem. Bezpieczeństwo materialne, a nawet luksus osiągniesz wtedy bez żadnych starań. Jeśli Wibrujesz negatywnie, będziesz prawdopodobnie skupiać swe wysiłki na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i staniesz się zatwardziałym materialistą. Jako negatywna Siódemka jesteś osobą lekceważącą, zamkniętą w sobie, nieuczciwą. Brak ci autentycznej wiary w siebie, jesteś nastawiony na poklask i cyniczny. Musisz przełamać swój dystans, brak wiary, nieufność, zintegrować się z rodziną i społeczeństwem i nauczyć się lojalności w stosunkach intymnych. Uczyć się być pokornym, tzn. umieć widzieć siebie w całości, a nie jako całość.

Nie jest to też najbardziej „małżeńska" czy „rodzinna" wibracja, chyba że spotkasz kogoś, z kim nawiążesz kontakt intelektualny lub duchowy. Jesteś partnerem, który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. Swe uczucia często skrywasz, gdyż twoim zdaniem są oznaką słabości. Masz bardzo silne potrzeby seksualne, ale twoim sercem kieruje rozsądek. Jeśli znajdziesz odpowiedniego partnera, potrafisz być całkowicie wiemy.

Możesz robić wrażenie osoby obojętnej, ale w rzeczywistości masz ogromną potrzebę zdobycia zaufania i szacunku otoczenia. Jesteś wrażliwy i obdarzony wyjątkową intuicją, często zaskakujesz innych trafnością swych przewidywań. Jesteś niezależny, ale gotowy dzielić się z innymi tym, co masz i co wiesz. Twoja pomoc duchowa może ulżyć cierpieniu tych, którzy pomimo dystansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.

Twojemu życiu, często samotnemu, obok książek i własnych myśli, towarzyszy sztuka. Umiesz docenić wartość dzieł wielkich kompozytorów i malarzy, a zdolności muzyczne są często twoim udziałem.

Pragnienie poznania, a więc i doświadczania jest w tobie tak silne, że często prowadzi do huśtawek losu: góra i dół na przemian. A ponieważ na drodze tej chodzi o zrozumienie sensu istnienia — często idealizm, marzycielskość i intelektualizm Siódemki nie przystają do twardych praw tego świata i twoje życie wydaje ci się pasmem rozczarowań, które poddajesz nieustannej analizie.

Słabe punkty to: kolana, nogi, stawy, czasami system nerwowy. Najwięcej przypadków schizofrenii jest właśnie wśród Siódemek.

Dla Siódemek, które nic nie robią połowicznie, a to co robią jest oryginalne, skuteczne i humanitarne, interesujące są wszystkie dziedziny takie jak: nauka, filozofia, psychologia, astrologia, medycyna, gdzie niezbędna jest umiejętność analizy, wykorzystania własnych wniosków i doświadczeń. Wśród Siódemek spotyka się też wielu uzdrowicieli.

***

DROGA ŻYCIA 8

ŻNIWIARZ

Władza, pieniądze, realizacja, przywództwo, mistycyzm

Jest to droga autorytetu, siły woli i pieniądza, sukcesu materialnego albo przeciwnie — klęski, problemów finansowych i ryzyka.

Jesteś osobą praktyczną, posiadasz ogromny zmysł organizacji i planowania, a także wystarczającą wytrwałość, by wyczekać na moment sukcesu. Z uporem zmierzasz do celu i nawet jeśli po drodze potkniesz się o jakieś przeszkody, nigdy nie będziesz się czuł pokonany. Twoja władza nad innymi bierze się z nabytej w poprzednich wcieleniach umiejętności nadawania formy energii, nie trwonienia jej bez potrzeby, lecz pomnażania jej mocy przez precyzyjne ukierunkowanie. Wiedza wewnętrzna o życiu i śmierci, o sprawiedliwości kosmicznej i konsekwencji skutków naszych poczynań powoduje, że nie identyfikujesz się emocjonalnie z żadną sytuacją. Oglądasz życie jak przez szklaną szybę. Dlatego postrzegany jesteś jako osoba „zimna", choć w rzeczywistości jesteś czuły i opiekuńczy. We wszystko, co robisz, wkładasz dużo pasji, a poczucie, że panujesz nad sytuacją, popycha cię do mnożenia obowiązków. Dlatego też żyjesz w ciągłym napięciu. Ważne jest dla ciebie, by sytuacje były czyste i jasne, bez podtekstów. Wszystkie te cechy sprawiają, że masz zdolności do interesów, obracania pieniędzmi lub zarządzania wielkimi przedsięwzięciami. Jesteś znakomitym, lojalnym szefem; stanowczym i posiadającym umiejętność logicznego myślenia. Pełnisz rolę ojca, co daje innym poczucie bezpieczeństwa. Jedną z twoich najważniejszych lekcji jest zrozumienie natury pieniądza. Musisz uświadomić sobie, że jest on tylko umownym symbolem wyrażającym wymianę energetyczną między ludźmi, środkiem do realizacji celów. Przeszedłszy ten próg zrozumienia, masz szansę uzyskać wgląd w mistyczny wymiar rzeczywistości. Stajesz się wtedy znakomitym "przewodnikiem", odbiorcą przekazów z innych wymiarów. Dlatego też wśród Ósemek spotyka się wielkich mistyków.

Realizując negatywną wibrację „ósemki", będziesz osobą goniącą za pieniędzmi, twardą, okrutną, zimną i bezkompromisową. Możesz tyranizować otoczenie, wymuszać posłuszeństwo, bezustannie oceniać innych. Zamiast tworzyć, będziesz wprowadzać destrukcję, atmosferę zazdrości, nietolerancji, podekscytowania.

Ósemka musi odnaleźć swą tożsamość, nauczyć się respektować innych, a także, w sensie ogólnym, życie z jego podstawowymi wartościami.

Będąc z natury wierny, nie znosisz być zdradzany. Kochasz z pasją, ale jesteś nadmiernie autorytatywny i despotyczny. Chcesz być doceniany i podziwiany jako głowa rodziny. Często kontrolujesz życie swoich bliskich i chętnie narzucasz dzieciom swe pomysły dotyczące ich przyszłości (np. wyboru kierunku studiów).

W sprawach zdrowotnych należy uważać na żołądek i system trawienny, na alergie i kłopoty z sercem spowodowane przejadaniem się lub nadużywaniem seksu.

W każdej dziedzinie, jaką uprawia Ósemka, najważniejsze jest, by zostały wykorzystane jej zdolności przywódcze. W przeciwnym razie praca stanie się dla niej źródłem frustracji. Wszystkie zawody takie jak: chirurg, prawnik, ekonomista, notariusz, bankier, policjant, w których wymagana jest umiejętność podejmowania szybkich i celnych decyzji, pewna i precyzyjna ręka, doskonała organizacja, odporność na stres i konkretny cel, będą wyśmienitym polem do działania dla Ósemki.

***

DROGA ŻYCIA 9

MISJONARZ

Talent, ideał, otwartość, uniwersalność, rozmach, służenie innym

Droga misjonarzy, tych, którzy podróżują, by wzbogacić innych swoją wiedzą. To bilans z poprzednich wcieleń, ewolucja i penetracja nowych obszarów życia.

Jesteś humanistą, idealistą, osobą światłą i wykształconą. Pociągają cię poszukiwania intelektualne, metafizyka i okultyzm. Chcesz zbudować nowy, lepszy świat, w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. Pracujesz na niego bezinteresownie, wiedząc, że wszystko, co czynisz dla ludzkości, stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego. Jesteś osobą pełną współczucia dla innych, posiadasz dużą intuicję, która sprawia, że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Niekiedy całkowicie oddajesz się problemom innych nie umiejąc odróżnić, komu można pomóc, a komu nie. Masz tendencję do przyjmowania na swe barki problemów całego świata, identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i w efekcie do frustracji i dyskomfortu wewnętrznego spowodowanego świadomością, że ani nie przeżywasz własnego życia, ani nie pomagasz wszystkim, którzy tego potrzebują. Jest to jedna z lekcji Dziewiątki — nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak, by nie zapomnieć o sobie, albowiem rezygnując z własnego rozwoju, nie mamy czym dzielić się z innymi.

Dziewięć to liczba próby — im wyżej wchodzimy, tym więcej trudności napotykamy. Równocześnie zapewnia ona subtelne zdolności psychiczne, szczodrość, dobroć, tolerancję, uwaga i altruizm.

Osoba wibrująca negatywnie staje się natomiast egoistyczna i uparta. Niecierpliwi się, gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. Zamiast zajmować się innymi — myśli tylko o sobie i w efekcie traci wiarę. Ulega wpływom, jest pasywna i kłamliwa. Staje się nieśmiała, lękliwa. Zarówno wibrując pozytywnie, jak i negatywnie, Dziewiątki są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne, lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo, gdyż Dziewiątki przychodzą na ten świat, by służyć ludzkości. Celem twoim jest przenikanie tajemnic natury ludzkiej i zgłębianie wiedzy niedostępnej percepcji zmysłowej. Wyzbycie się potrzeb materialnych jako niepotrzebnego bagażu często bywa konsekwencją zdobytej przez ciebie mądrości.

Jako pozytywnie wibrująca Dziewiątka jesteś dobrym, czułym i uważnym partnerem. Negatywne cechy tej liczby czynią cię osobą niewierną, niemoralną, dążącą do dominacji i wykorzystywania partnera. W każdym przypadku masz neurotyczną potrzebę nieustannego potwierdzania, że jesteś kochany.

Słabe punkty, jeśli chodzi o ciało, to: nerki, wewnętrzne narządy płciowe, układ krążenia i gardło.

Dziewiątki są wspaniałymi artystami, ich dziedziny to muzyka, teatr, kino, taniec, malarstwo. I jeśli nie przedkładają przyjemności życia nad obowiązki sukces zawodowy przychodzi wcześnie.

Umiejętność oceny i obserwacji, otwartość, równowaga i dociekliwość powodują, że Dziewiątki odnoszą sukces w najróżniejszych dziedzinach nauk humanistycznych, m. in. psychologii i filozofii. Są znakomitymi adwokatami, lekarzami (często uciekającymi się do niekonwencjonalnych technik terapeutycznych), chirurgami, dyrektorami przedsiębiorstw finansowych, a także... kompozytorami muzyki sakralnej.

Wśród Dziewiątek można spotkać także hipnotyzerów, magów, media i słynnych okultystów.

***

DROGA ŻYCIA 11

WIZJONER

Wizjonerstwo, inspiracja, intuicja

Ci, którzy wibrują pozytywnie, mogą korzystać z pomocy i inspiracji sił kosmicznych. Jest to droga ideału, intuicji, natchnienia i oryginalności, a także pracy dla celów grupowych, społecznych. Jedenastka ma obowiązek inicjowania innych, dzielenia się wiedzą wewnętrzną, którą nagromadziła w wielu poprzednich wcieleniach. Dlatego teraz posiada umiejętność odkrywania sekretów życia. Wiele osób naznaczonych tą wibracją ma specjalną misję do spełnienia, która zostanie im objawiona w stosownym momencie we śnie lub za sprawą jakiegoś ważnego wydarzenia. Wibracja ta daje odwagę i oryginalność oraz dużo energii.

Jesteś osobą posiadającą predyspozycje przywódcze, lecz musisz bardzo umiejętnie dysponować swymi wysokimi wibracjami i wykorzystywać je dla celów praktycznych. Masz również zalety wychowawcy i umiejętność przekazywania wiedzy, która zostanie szybko zauważona i stanie się źródłem twoich sukcesów. Jedenastki mają ugruntowane przekonania i są zawsze gotowe do walki o ich urzeczywistnienie.

Artyzm i indywidualny wyraz wszystkiego co robią, sprawia, że są poszukiwanymi towarzyszami, a ich życie jest aktywne i wypełnione wyzwaniami. Niekiedy twoje wspaniałe projekty są niestety nierealne, a oryginalność zamienia się w ekscentryczność, gdyż brak ci poczucia rzeczywistości. Metafizyczny kontakt, jaki posiadasz ze swym wnętrzem i siłami życia, oraz mediumizm zapewniający przepływ informacji z przyszłości i innych wymiarów powodują, że widzisz to, czego nie dostrzegają inni. Dzięki tym darom możesz stać się prekursorem, twórcą rzeczy zupełnie nowych, wyprzedzających epokę, mistrzem duchowym. Nawet jeśli nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości, jesteś osobą obdarzoną wyjątkową intuicją i orientujesz się szybciej niż inni, w jakim kierunku należy iść. Masz dostęp do intuicyjnej wiedzy o wszechświecie i człowieku, możesz być wspaniałym nauczycielem, wychowawcą, lekarzem, psychologiem, astrologiem lub... numerologiem. Z pożytkiem dla siebie i innych posługujesz się technikami dywinacyjnymi, takimi jak I-Ching lub tarot Interesuje cię wszystko, co ma związek z upowszechnianiem prawdy i postępem. Wielu wielkich polityków, okultystów, pisarzy, matematyków, rewolucjonistów w różnych dziedzinach życia i odważnych publicystów wywodzi się właśnie spośród jedenastek".

Negatywna Jedenastka jest napięta, nerwowa, egoistyczna, żądna władzy i posesywna. Najważniejszą jej lekcją jest okiełznać swe wybujałe ego i sprowadzić je do właściwych rozmiarów. Zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji. Nauczyć się prowadzić dialog, nie walczyć i nie manipulować innymi. Opanować swój despotyzm, umieć dawać i brać, nie folgować wybujałej wyobraźni i opanować lęki płynące z podświadomości. Nie wykorzystywać swych talentów w celach materialistycznych, gdyż prowadzi to do ruiny i bezustannych klęsk. Używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości. Egoiści i zarozumialcy będą musieli ciągle zaczynać od nowa.

Niekonwencjonalna Jedenastka może przeżyć najróżniejsze formy miłości. Jeśli wibrujesz pozytywnie, jesteś jednym z najlepszych rodziców umiejących wychować dzieci zrównoważone i dobrze przygotowane do życia. W sferze zdrowotnej wibracja ta odnosi się do systemu nerwowego i chorób psychicznych. Prowokuje sytuacje, w wyniku których mogą powstać rany i wypadki z użyciem ognia lub żelaza. Choroby często dotyczą żołądka, z powodu złej gospodarki energią, czyli np. przepracowania się. Mimo że Jedenastka posiada dużą odporność psychiczną, nieobca jej jest depresja. Musi nauczyć się relaksować i odpoczywać.

***

DROGA ŻYCIA 22

ARCHITEKT

Moc wewnętrzna, wyższa inteligencja, geniusz konstrukcyjny

Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb. Osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji, które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu. Posiadając inspirację i inteligencję Jedenastki - 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Potrafi osiągnąć każdy cel, gdyż nie zna granic swych możliwości — są tak szerokie. To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. 22 po mistrzowsku prowadzi innych. Jesteś osobą pomysłową, szczerą, uczciwą, postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. Masz żywy charakter, choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa. Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę. Twoja misja — konstruowanie dla ludzkości — wymaga pełnego zaangażowania. Musisz jednak unikać przepracowania, które może spowodować rozchwianie emocjonalne.

Jeśli wibrujesz negatywnie, twoje plany przekraczają twoje możliwości. Stajesz się nieczuły i obojętny, naruszasz wszelkie prawa i reguły, mylisz miłość z nienawiścią. Działasz pod wpływem wybujałych ambicji, stajesz się despotyczny, samolubny, nie słuchasz nikogo. Często prowadzi to do destrukcji, głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej. Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych, nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią, gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego.

Dążąc do stabilizacji rodzinnej, która daje ci oparcie, dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne. Niestety, twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą, a potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów.

Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać, dzielić się, zauważać i rozumieć innych. Tworzyć na skalę uniwersalną, z myślą o ludzkości. Pracować nad sobą tak, by uzyskać akceptację otoczenia. Nauczyć się odpoczywać, wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne.

Możesz spełnić się w każdej dziedzinie, tak wielki jest zakres twoich możliwości. Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22, a także wielu polityków i historyków.

***

DROGA ŻYCIA 33

Nauczyciel. Przewodnik.

Twórczość, mistrzostwo, komunikacja

Liczba służby uniwersalnej, twórczości i komunikacji, zwana jest wibracją Chrystusową. Znajduje się pod wpływem planety Neptun, wyższej oktawy Wenus, która wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. Ogólnie jest liczbą Mistrza, Nauczyciela, Przewodnika. Liczba, która stanowi spełnienie człowieka świadomego swego ciała i ducha. Niesie ze sobą ogromną wiedzę, mądrość, ewolucję i współczucie. Tendencją negatywną u osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają.

Jeśli wibrujesz pozytywnie, jesteś człowiekiem uważnym, tolerancyjnym i oddanym innym, budzisz szacunek, podziw. Inne osoby postrzegają cię jako człowieka o ogromnej wiedzy, wewnętrznej mądrości, empatii.

Jeśli natomiast twoja wibracja jest negatywna, zdarza ci się używać swoich wpływów dla celów egoistycznych, by coś osiągnąć, by coś mieć z danej sytuacji. Przy negatywnej wibracji liczby 33 dość typowe jest zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych lub społecznych. Takie osoby bywają zbuntowane i bunt towarzyszy im do czasu, aż świadomie przerobią tą lekcję.

Powinieneś żyć świadomie, bez manipulacji i egoistycznych pobudek. Musisz zrozumieć, co oznacza być naprawdę odpowiedzialnym za samego siebie i za innych. Przed tobą nauka tolerancji i cierpliwości.

***

DROGA ŻYCIA 44

Solidny, zrównoważony Kreator.

Harmonia. Konkret, Logika.

Panowanie ducha nad materią. Ta liczba wymaga od nas dużo, ale jeśli jest doświadczana w sposób pozytywny - przynosi pełną dyscyplinę, solidne przyjaźnie i pomoc. Charakteryzuje się mocną logiką, mocą zwyciężenia przeciwników i umiejętnością pokonywania wszelkich przeszkód. W dziedzinie uczuć wszystkie nadzieje mogą być spełnione. Związki są trwałe, miłość głęboka i stała. Teraźniejszość stanowi źródło naszej przyszłości, dając szansę rozwoju.

Jeśli wibrujesz w sposób pozytywny, to masz naturalny dar samoleczenia. Jesteś osobą konkretną, która wie czego chce. Służysz innym radą, która skieruje ich na drogę wolności wewnętrznej. Cechuje ciebie równowaga między duchowym i materialnym. Masz poczucie dużych powinności i misji, a także obowiązek przyczynienia się do ewolucji świata.

Jeśli wibrujesz negatywnie, to cechować ciebie będzie nadmierna aktywność mentalna przy zewnętrznym spokoju. Będziesz również wykazywać przesadny materializm, pragnienie posiadania, które prowadzi do wyczerpania, w wyniku nadmiaru pracy służącej pomnożeniu dóbr. Nadszarpnięte zdrowie spowoduje z kolei straty materialne, a te przyniosą frustrację, apatię i niezadowolenie.

Twoją lekcją jest życie w służbie innym, zaspokajanie potrzeb materialnych w pozytywnych i produktywnych aktach oszczędzić może konieczności doświadczenia negatywnych aspektów Ósemki.

opracowała Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Specjalistka Psychologii Energii, Terapeutka Uzdrawiania Komórkowego

***

Źródło: fragmenty z książki Nataszy Czarmińskiej „Liczby losu”

Fot. internetDoktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron