Numerologia a wcielenia

Liczby w naszym życiu odgrywają rolę ogromną, niepodważalną, a niejednokrotnie definiującą losy ludzi i całym narodów. Mimo, że energia nie zna pojęcia czasu ani przestrzeni, jako ludzkość stworzyliśmy dla siebie takie właśnie ramy, wśród których łatwiej egzystować i wytyczać zasady. Nasz czas i przestrzeń również nie obywają się bez wsparcia liczb, ich wibracji i wpływu. Czym jest wobec tego numerologia, nauka wyjątkowa i mówiąca więcej o nas samych, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić?

Numerologia jest obszerną, kompleksową techniką poznania kosmicznego ładu i jego odwzorowania w naturze człowieka, opierającą się na znajomości symboli kosmicznych, jakimi są liczby i litery. Każda liczba jest symbolem ukrytego prawa odbitego w rzeczywistości fizycznej - wyraża i opisuje formę materii. Jest symbolem ruchu i przemiany, odnoszącym się zarówno do budowy atomu, jak cykli przyrody. Życie i forma są tylko wibracją, która może być opisana poprzez liczbę, a kiedy ustaje ruch – to i zamiera życie.

Zrodzona w prahistorii

Źródła numerologii, jak twierdzą badacze ezoteryczni, sięgają czasów Atlantydy, a może nawet cywilizacji Lemurii. Jednak najstarsze przekazy mówią o wykorzystaniu tej wiedzy przez starożytnych Hindusów. Liczbą jako symbolem ezoterycznym posługiwali się kapłani starożytnych Indii, hierofanci egipscy, Sumerowie, Chińczycy i Fenicjanie, Babilończycy, Chaldejczycy i Grecy. Poprzedniczką numerologii w dzisiejszym jej rozumieniu była gematria, czyli wiedza przyporządkowująca każdemu znakowi alfabetu dwie wartości: dźwięk i liczbę, i nadająca liczbie wymiar mistyczny. Gematria weszła do tradycji kabalistycznej i stała się narzędziem interpretacji Starego Testamentu, gdzie ukryty sens słowa odsłania się poprzez odczytanie znaczenia liczby, będącej źródłem danej litery. Podstawy systemu numerologii, takiej jaką dziś znamy, stworzył grecki filozof Pitagoras, żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Podstawowym dla filozofii pitagorejskiej było założenie, że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce, zaś człowiek może uchwycić naturę rzeczy tylko poprzez liczbę. Wiele setek lat później wybitny fizyk, lord Kelvin, wypowiedział pogląd: „Jeśli to, o czym mówicie, nie może być wyrażone w liczbach, wasza wiedza jest niewystarczająca".

Wpływ liczb na życie

Liczby, dźwięki, słowa i barwy są symbolami energetycznymi, które swą formą wyrażają określone częstotliwości. Istnienie Wszechświata oparte jest na prawach energetycznych, które regulują wszelkie zależności, od struktury Kosmosu, ruchów planet, aż po organizację czasu. Te prawa zawarte są w konkretnych częstotliwościach, które informują, regulują, przekształcają, gwarantują ład we Wszechświecie, gdzie wszystko jest ze wszystkim połączone. Wszystko jest wibracją: światło, dźwięk, myśli, słowa, a także materia, choćby najtwardsza. Każda z tych wibracji jest zróżnicowana w swej częstotliwości. W związku z tym, że pomiędzy bytami istnieje różnica wyłącznie strukturalna, a nie substancjalna, wszystko może się komunikować między sobą. Dlatego moment, w którym np. rozkładamy karty tarota czy losujemy heksagram I-Ching, jest rzeczywistym dialogiem energetycznym z tą częścią, jaką mamy w sobie. I tak oto fotografie metodą Kiriliana (udoskonaloną przez francuskiego fizyka Herve Moskovakisa) ukazują wyraźnie, w jaki sposób ludzkie ciała energetyczne reagują między sobą i jak zachowują się w stosunku do innych istot lub form bytów np. roślin, zwierząt, wody, skał itp. Znane jest doświadczenie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, podczas którego wrzucano żywe krewetki do wrzątku i jednocześnie mierzono pole energetyczne roślin znajdujących się w pobliżu. Za każdym razem informacja o rozpadzie żywej formy, którą wysyłała krewetka w momencie wpadania do wrzątku, powodowała stres emocjonalny u roślin. Z kolei słynna na całym świecie komuna agrarna i mistyczna Findhorn w Anglii udowodniła, jak niezwykłej jakości plony zbiera się z pól uprawianych z miłością.

Moc dźwięku i liczby

Na planie fizycznym energia przewodząca informację może być odczytywana jako kolor, dźwięk, forma graficzna (do nich należy liczba i litera). Kolory są wizualną interpretacją różnych długości fal wyrażonych cyframi, muzyka wyraża stosunek cyfrowy częstotliwości drgań poszczególnych nut w kontekście rytmicznym, czyli przedziałów czasowych wyrażonych cyframi. Nasz czas podlega cyklowi dwunastu miesięcy w roku. W każdym z nich spływa specyficzna energia, która jest odpowiedzialna za jedno z praw, utrzymując tym samym mechanizm energetyczny Ziemi i ludzi w ruchu. Podobnie jest z podziałem doby na godziny. W każdym przedziale czasowym wiedzeni jesteśmy energetyczną ręką Kosmosu. Tydzień jest ograniczony do siedmiu dni (3 + 4) i w ten sposób umacnia nasze fizyczne funkcjonowanie, bo liczba siedem jest przyporządkowana materii.

Kolor, dźwięk, liczba czy litera, przekazując informację energetyczną, mogą wyrazić naszą osobowość, stan naszego zdrowia lub emocji, a także zmienić strukturę energetyczną przestrzeni, w jakiej się poruszamy i wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasz los. Rodząc się w tym, a nie innym miesiącu wyrażonym liczbą, w dodatku tego a nie innego dnia (także wyrażonego liczbą) - wchodzimy w konkretny tunel energetyczny. Przyjmujemy wówczas wibrację danego prawa energetycznego, które staje się osobistym znakiem rozpoznawczym, przewodnikiem na to życie i jednocześnie obszarem poznania.

Zauważysz, że cel i charakter drogi życia jest dla każdego inny. Pewne obserwacje lub przeczucia podpowiadają, że ma ona swój własny sens i cel, często niezależny od ludzkich poczynań. Niekiedy czujesz, że twoje decyzje są podpowiadane, stymulowane lub wręcz wymuszane przez coś w tobie lub przez sytuacje, które wymykają się z rąk, opierają woli i doprowadzają do wyborów zaskakujących. Ileż to dziwnych na pozór przypadkowych spotkań zburzyło lub przekształciło ludzkie życia.

Moc słowa

Słowo, gdy je wypowiadamy, uruchamia konkretne siły wprawiające w drgania cząsteczki energii. Następuje strumień ruchu. Słowo ma niezwykłą skuteczność, gdyż jest wynikiem kombinacji dźwięku i znaku. Dlatego twoje imię i nazwisko, wypowiedziane na głos, uruchamia komunikat zawarty w nim o tobie, a jednocześnie towarzysząc ci w ciągu całego życia w postaci dokumentów, wizytówek, podpisów itp. gwarantuje stały wpływ wybranych przez ciebie wibracji. Zapewnia rodzaj środka transportu, którym przemierzasz życie. Natomiast koleiny, po których toczy się twój pojazd, są wyżłobione przez liczby w twojej dacie urodzenia. Zapisane w ten sposób wibracje komponują twój los, uruchamiając sukcesywnie poszczególne etapy koniecznych doświadczeń. Podobnie kod genetyczny wyzwala w odpowiednich momentach rozwoju człowieka zarejestrowane uprzednio możliwości oraz otwiera kolejne etapy spełniania się twojej konstrukcji psychicznej i fizycznej.

Jak to się dzieje, że przypadkowy moment i miejsce urodzenia mogą decydować o tym, kim jesteś, kim będziesz i jakie zdarzenia będą tobie towarzyszyć? Otóż jesteś częścią przyrody, odwzorowaniem praw kosmicznych, w których nie ma miejsca na przypadek. Jesteś częścią Wszechświata, który jest zarazem zawarty w tobie będąc twoją częścią, zaś twój jednostkowy żywot stanowi odbicie jego doskonałej struktury. Wcielasz się wielokrotnie w celu doskonalenia siebie i doskonalenia materii oraz rozwoju twojej duszy. Każde z twoich kolejnych wcieleń jest nieprzypadkowe i celowe, bo żeby osiągnąć pełnię harmonii, którym jest osiągnięcie jedności ducha i ciała - dusza musi przejść po kolei wszystkie szczeble i przerobić gro doświadczeń. Szkołą jest Ziemia, a kolejne inkarnacje są etapami zdobywania wiedzy. I podobnie jak wybierasz sobie liceum, szkołę zawodową czy kierunek studiów wyższych, tak też układasz pewien program danego wcielenia. Dla racjonalnej części ludzkiego mózgu, która będąc podporządkowana fizycznej czasoprzestrzeni myśli w sposób linearny, jest to niezrozumiałe i absolutnie niemożliwe do przyjęcia. Ale zapominasz być może o tym, że rzeczywistość duchowa (anty-materialna) nie posiada takich atrybutów jak czas i przestrzeń. A więc wzór matematyczny twojego życia, data urodzenia oraz imię i nazwisko, wyznaczają przedziały i charakter doświadczeń, prowadzą swymi wibracjami ku programowi w nich zawartemu, który zresztą sam wybrałeś, aby spełnić sens obecnego wcielenia. Jednocześnie jest tu precyzyjnie przewidziany moment startu, który ma ciebie w określonym czasie doprowadzić do współpracy z innymi, do uczestnictwa w życiu zbiorowym i pracy dla rozwoju własnego i innych.

Istota reinkarnacji

Dana epoka, kultura i kraj, który sobie wybierasz - są wyrazem twoich możliwości dołączenia się do doświadczenia zbiorowego, użycia twojego potencjału w momencie korzystnym z punktu widzenia przydatności twojej energii dla całości procesów kosmicznych.

Każdy kraj wibruje inaczej i w zgodzie ze swymi mieszkańcami. Rodzina, którą wybierasz, służy ci przede wszystkim do zdobycia ciała fizycznego dopasowanego do twojego potencjału energetycznego, a jednocześnie dającego ci określony bagaż genetyczny w postaci tzw. ułatwień lub utrudnień na poziomie fizycznym np. sprawności fizycznej lub chorób genetycznych. To, co tobie wydaje się ułatwieniem np. atrakcyjny wygląd lub fizyczna sprawność, może stać się utrudnieniem w rozwoju duchowym i odwrotnie, kalectwo czy konieczność pokonania choroby dają szansę na przyspieszenie rozwoju wewnętrznego. Wraz z nazwiskiem otrzymujesz w spadku dorobek energetyczny w nim zawarty i obowiązek kontynuowania tej właśnie linii doświadczeń. Wybierasz daną rodzinę ze względu na warunki, jakie może ci stworzyć np. brak jednego z rodziców lub duża, zgodna rodzina; kłótnie i okrucieństwo lub miłość, zrozumienie i współpraca; ubóstwo lub bogactwo itp. To baza twojej osobowości i podstawa dla twojego rozwoju. Wszystko to, czego właśnie potrzebujesz, aby sprostać twoim wyzwaniom i wybranemu przez ciebie programowi. Także ty swoim pojawianiem się na świecie wpisujesz się w program twoich ziemskich rodziców, w doświadczenie ich własnego losu. Przybywasz w odpowiedzi na ich wołanie.

Decydujesz, jak przerobić doświadczenia

Czy wszystko w związku z tym jest zaprogramowane? Nie. Jest zaprogramowane CO masz przerobić, a ty sam wybierasz, decydujesz JAK to zrobić. Istotną kwestią jest, że przyjmując ciało fizyczne, zgadzasz się na zapomnienie, chwilowe odcięcie od tej wszechwiedzy, która była twoim udziałem. I całe twoje życie na Ziemi polega na odsłanianiu poszczególnych warstw świadomości, by osiągnąć stan w pełni świadomego istnienia, by móc penetrować rzeczywistość duchową (anty-materialną) tak samo łatwo, jak materialną. Dlatego numerologia, odczytując zakodowane w twoim imieniu, nazwisku i dacie urodzenia informacje, może stać się pomocą, która wskaże drogę z powrotem do wnętrza, tam skąd przybyłeś. Uzmysławia ci, kim jesteś, jakie masz lekcje do wyuczenia, jakie długi z poprzednich wcieleń postanowiłeś oddać, jaki rodzaj związku połączy ciebie z drugą osobą. Numerologia pomaga zrozumieć siebie, a więc i innych, a w konsekwencji zrozumieć prawa, na których opiera się Wszechświat. Wiedza ta pozwala skuteczniej zorganizować przyszłość w zależności od charakteru cykli życia zawodowego i osobistego. Pomaga pojąć znaczenie choroby, śmierci w rodzinie, narodzin dziecka, wypadku samochodowego itp.

 

Numerologia może stać się fascynującą podróżą w głąb dążenia do doskonałości, odkrywaniem tajemnic własnego wnętrza, poszerzeniem świadomości i radością z odkrycia, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że jest miejsce, w którym się ze sobą łączymy. Drogą do prawdy, że to w naszych rękach leży wyzwolenie się z jarzma nawyków i kompromisów, bo jesteśmy w stanie odsunąć ciężkie zasłony tego, co zostało nam narzucone, przebyć kręte korytarze lęków i emocji, by dotrzeć do siebie prawdziwego i stać się całością. Jesteś gotowy na ta podróż? Bo ostatnie pociągi czekają na odjazd.

Opracowała Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Specjalistka Psychologii Energii i Uzdrawiania Duszy, Coach

***

Źródło: fragmenty z książki Nataszy Czarmińskiej „Liczby losu”

Fot. internet

 

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron