Hipnoza terapeutyczna, na jakie pytania odpowie?

Prowadzone przeze mnie sesje hipnozy terapeutycznej otwierają szeroki zakres wsparcia w działaniach nad uzdrowieniem duszy oraz ciała. Sesje hipnozy terapeutycznej prowadzę zgodnie z moim szerokim i bogatym doświadczeniem, posiadaną wiedzą i unikalnym dostępem do tzw. starej wiedzy i darów. Wsparciem są nieodzowne w tym zakresie, kierunkowe wykształcenie, stały rozwój i poszerzanie wiedzy, a także certyfikowane szkolenia w zakresie hipnoterapii na poziomie zaawansowanym. A przede wszystkim praktyka. Praktyka z setkami osób, z którymi byłam w podróżach arcyniezwykłych i ponadwymiarowych, wspierając w uwolnieniu największych odczuwanych w życiu wyzwań. Bo jakże zaskakujące bywa, gdzie podświadomość znajduje źródło danego wyzwania...

Przewodnikiem jest twoja podświadomość

Prowadzone przeze mnie sesje mają na celu wesprzeć ciebie w uwolnieniu wszelkiego typu i rodzaju blokad wewnętrznych i emocjonalnych, w tym blokad natury materialnej, finansowej, zdrowotnej, miłosnej, zawodowej, blokad w relacjach lub budowaniu relacji. To spotkania, w trakcie których przewodnikiem jest twoja podświadomość, co pozwala w najdoskonalszy i najbardziej korzystny dla ciebie sposób otworzyć drogę do poradzenia sobie zarówno ze stresem, z poczuciem straty, ze stanami lękowymi lub traumatycznymi doświadczeniami (także tymi z odległej przeszłości), jak i nawykami lub nałogami, negatywnymi wzorcami, przekonaniami, poczuciem braku akceptacji siebie, brakiem pewności siebie lub odczuwanymi ograniczeniami etc. Każda sesja jest inna, tak jak historia każdego z ludzi jest inna - wyjątkowa i szczególna. I do każdej z nich podchodzę niezwykle indywidualnie, co potwierdzić mogą moi Klienci. O ile korzystne zmiany bywają natychmiastowe, to proces metabolizmu enegetycznego przebiega zgodnie z twoją gotowością i osobistymi potrzebami - czasem niezwykle łagodnie, a czasami jest odczuwalny na bieżąco. Moja praktyka terapeutyczna oraz sposób pracy z Klientami jest szczególny, niesztampowy, dopasowany do bieżących potrzeb Klienta, oparty na specjalistycznej wiedzy i uznanych technikach. Posiadając gruntowne wykształcenie terapeutyczne, mam dodatkowo możliwość łączyć niezbędne elementy pracy psychoterapeutycznej wsparte darem jasnowidzenia i medium, zaś udoskonalenie procesu moimi autorskimi metodami oraz przekazami otrzymanymi ze Źródła, wspierają skuteczność mojej pracy z Klientami. Procesy terapeutyczne są opracowane przeze mnie w taki sposób, by były optymalnie dobrane do konkretnej osoby, w trosce o dobro i bezpieczeństwo tej osoby jako uczestnika sesji hipnozy regresyjnej. A wszystko w zgodzie z Boskim Planem i planem duszy danej osoby. 

Hipnoza, doskonały sposób na odpowiedź

Przewodnikiem w podróży regresyjnej, jak wspomniałam jesteś ty sam, a dokładnie twoja podświadomość. Ta twoja potężna wewnętrzna moc w bezbłędny sposób wskaże, czego potrzebuje twoja dusza, ciało, umysł, wszystkie poziomy ciał subtelnych, a także świadomość. Twoja nieśmiertelna dusza i niepowtarzalna energia, przy udziale twojej podświadomości poprowadzą do zdarzeń z najdalszej nawet przeszłości, zdarzeń które mogą być źródłem określonego problemu lub rzutują na twoje obecne życie i odczuwane emocje.

Poniżej przykładowy zakres zagadnień i pytań, na które odpowiedź mogą przynieść sesje hipnozy regresyjnej oraz hipnozy terapeutycznej. Jeśli rozpoznajesz w swoim życiu któreś z tych wyzwań, utożsamiasz się z poniższymi zagadnieniami i chcesz je przerobić w najskuteczniejszy, najlepszy i najmniej bolesny dla siebie sposób - zapraszam do kontaktu.

 1. Odczuwam lęk lub strach, różnej natury. Reakcje lękowe mogą dotyczyć np. lęku przed wodą lub pływaniem lub samym zanurzeniem się w wodzie, lęku przed wysokością lub upadkiem z wysokości, lęku przed lataniem, lęku przed zamkniętymi przestrzeniami, lęku przed ciemnością lub spaniem w ciemnym pomieszczeniu, lęku o bezpieczeństwo swoje, dzieci i najbliższych osób; lęku przed usamodzielnieniem dzieci lub „odcięciu pępowiny”, lęku przed samotnością, lęku przed bólem lub śmiercią; lęku o materialną lub finansową przyszłość, lęku przed utratą pracy, a nawet lęku przed byciem szczęśliwym lub zamożnym finansowo. To oczywiście tylko przykładowe wzorce, bo stany lękowe mogą objąć każdą sytuację życiową. Lęki dotyczą również np. panicznych reakcji na hałas, wybuchy sztucznych ogni, szturchnięcie przez kogoś stojącego z tyłu, nawet w formie żartu.

 2. Odczuwam nieuzasadniony ciągły niepokój, niewytłumaczalny lęk, żyję w poczuciu permanentnego stresu.

 3. Odczuwam lęk społeczny, lęk przed wystąpieniami publicznymi, lęk w nieznanym sobie towarzystwie nowo poznanych ludzi lub miejscu.

 4. Odczuwam samotność. Obejmować może ona zarówno poczucie braku drugiej osoby w życiu, problemów w zbudowaniu szczęśliwej relacji, ale i samotność odczuwaną w związku, poczucie odizolowania lub niezrozumienia, odrzucenia, bycia niekochanym lub nieakceptowanym.

 5. Traumatyczne doświadczenia, których byłem uczestnikiem lub świadkiem, a które odcisnęły się na moich emocjach i życiu. Doświadczenia te mogą obejmować zarówno czasy dzieciństwa, młodości, życie dorosłe, ale i wynikać z okresu ciąży lub poprzednich wcieleń. W trakcie sesji docieram do źródła tych doświadczeń, skupiam się na wspieraniu uzdrawiania niezabliźnionych ran, a także sytuacji, które wiążą się z uczuciem bólu lub cierpienia.

 6. Niewłaściwe relacje z innymi ludźmi, które dotyczyć mogą zarówno partnera, jak i rodziców, rodzeństwa, bliskich osób, przyjaciół, współpracowników. Podczas sesji docieram do źródła zakłócenia harmonijnego przepływu energii w danej relacji, sprawdzam poziom uwarunkowań, czy i jakiego typu kontrakty dusz, umowy lub ustalenia zostały zawarte pomiędzy tobą a daną osobą - by je docelowo uzdrowić za pośrednictwem stosowanych przeze mnie metod.

 7. Doświadczam zazdrości, zawiści, manipulacji emocjonalnej lub ataków energetycznych ze strony innych osób.

 8. Doświadczam mobbingu lub czuję się z jakiegoś powodu w roli ofiary.

 9. Odczuwam blokadę finansową lub blokadę dotyczącą kariery zawodowej, możliwości rozwoju i awansu, spełniania się w pracy.

 10. Odczuwam blokadę na zdrowiu lub blokadę w miłości, związkach albo relacjach z innymi.

 11. Odczuwam blokadę emocjonalną, która uniemożliwia mi czerpanie radości oraz satysfakcji z życia. Czuję smutek, przygnębienie lub frustrację. Podczas sesji powrócę do przyczyn odczuwanej blokady, by móc przeprowadzić tzw. naprawę śladu pamięciowego.

 12. Mam poczucie tzw. wypalenia (na płaszczyźnie zawodowej lub emocjonalnej), nie mam na nic ochoty, ani siły. Odczuwam brak sił witalnych lub narastające osłabienie fizyczne.

 13. Odczuwam blokadę wewnętrzną lub dyskomfort natury emocjonalnej; zmagam się z kompulsywnymi zachowaniami, nerwowością, nadmiernym stresem, nadpobudliwością lub agresją w życiu codziennym.

 14. Odczuwam nieumiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, także ukrytymi, które utrudniają mi codzienne funkcjonowanie.

 15. Odczuwam nieumiejętność radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, mam wrażenie, że pewne rzeczy lub wyzwania mnie przerastają.

 16. Poczucie niewielkiej atrakcyjności, braku akceptacji w danym środowisku, braku docenienia ze strony innych osób, poczucie bycia niekochanym, brak poczucia pewności siebie lub brak poczucia własnej wartości.

 17. Odczuwam problemy w moim związku, brak wzajemnego porozumienia, harmonii, nudę lub wypalenie emocjonalne. Tutaj także może zaistnieć problem związany ze zdradą (fizyczną lub psychiczną) w relacji.

 18. Doświadczam uczucia straty lub żałoby.

 19. Zmagam się z określoną fobią lub manią i czuję, że ma ona destrukcyjny wpływ na moje życie.

 20. Chciałbym poradzić sobie z nawykiem albo nałogiem lub uzależnieniem, z którym walczę. Tu może chodzić o każdy rodzaj uzależnienia, od palenia papierosów, przez środku odurzające lub dopalacze, kompulsywne objadanie się, aż po uzależnienie od telefonu komórkowego, internetu albo gier komputerowych itd. Docieram do źródła problemu, którego brak rozwiązania leżał u podstaw konkretnego uzależnienia.

 21. Czuję, że moje wewnętrzne dziecko jest pełne obaw lub strachu. Mam poczucie, że moje wewnętrzne dziecko doświadcza braku miłości lub akceptacji.

 22. Docieranie do nawykowych zachowań lub głęboko zakorzenionych przekonań lub wzorców podświadomości, które oddziałują w negatywny lub nawet destrukcyjny sposób na życie. W efekcie ma miejsce uzdrawianie tych przestrzeni.

 23. Pragnę rozwinąć swój osobisty potencjał i otworzyć się na rozwój na różnych płaszczyznach, uwierzyć we własne zdolności, nabrać pewności siebie.

 24. Odczuwam trudne do zdefiniowania poczucie stania w miejscu albo braku celu w życiu lub nawet poczucie braku sensu.

 25. Odczuwam, że moja dusza wciąż poszukuje czegoś lub kogoś, gna za czymś, co jest nieuchwytne lub jeszcze nie nazwane.

 26. Poczucie pustki wewnętrznej lub pustki wewnątrz duszy. Albo wręcz przeciwnie, doświadczane poczucie chaosu i napięcia w życiu.

 27. Odczuwam ograniczenia różnej natury. Potrzebuję przywrócenia stabilności emocjonalnej i spokoju wewnętrznego w moim życiu.

 28. Lęk przed światem niematerialnym, odczuwanie w swojej przestrzeni dusz tych, którzy odeszli.

 29. Odczuwam potrzebę wybaczenia sobie samemu oraz osobom, do których w chwili obecnej lub przeszłości żywiłem niechęć, złość, negatywne emocje.

 30. Oparte na właściwych, mocnych argumentach oraz czystych intencjach pragnienie spotkania z kimś bliskim, kto odszedł. Jest to jedno z działań dozwolonych jedynie w wyjątkowych sytuacjach i niezmiennie po uzyskaniu zgody Góry, pod warunkiem że za intencją stoi istotny powód oparty o ważne przesłanie lub potrzebę wybaczenia i odpuszczenia win.

 31. Odczuwam potrzebę otwarcia na duchową mądrość i wewnętrzną wiedzę. Odczuwam potrzebę odnowienia więzi ze Stwórcą i powrotu do Źródła.

W trakcie sesji hipnozy regresyjnej drzwi pomiędzy twoją świadomością i podświadomością uchylają się, po to byś mógł dotrzeć znacznie dalej, niż percepcja pięciu zmysłów, byś dotarł aż do informacji, które w normalnych warunkach pozostają w ukryciu. Dzięki temu jesteś w stanie zrozumieć przyczyny własnych emocji, doświadczeń, a nawet wyzwań, z którymi się zmagasz; odkryć źródło złego samopoczucia, lęków lub obaw, wszystkiego co było schowane wcześniej w wymiarach energetyczno-przestrzenno-czasowych, innych od twojej fizycznej egzystencji. Pojmiesz przyczyny własnych blokad lub ograniczeń; nabierzesz świadomości o źródle danych wydarzeń i pozornych zbiegów okoliczności; otworzysz się na energetyczną interakcję z sobą samym i twoim otoczeniem, co docelowo mocno wesprze ciebie w rozwiązaniu nawet tych najbardziej wewnętrznych lub intymnych konfliktów. Wszystko po to, by móc odczuć satysfakcję, spełnienie i doznać poczucia szczęścia w swoim życiu.

Autor: Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Certyfikowana Hipnoterapeutka Hipnozy regresyjnej i Hipnozy terapeutycznej - Master Hipnozy, Ekspertka Uzdrawiania Komórkowego i Psychoneuroimmunologii, Terapeutka Uzdrawiania Duszy i Uzdrawiania Rodu

fot. internet

 

 

Komentarze

Anna Z

Z całego serca polecam hipnozę terapeutyczna z Aga ❤️❤️❤️ właśnie skończyliśmy z Agniesia sesje podróż w głąb siebie była piękna niesamowita .Ta podróż odpowiedziała mi na na moje myśli które mi nie dawały spokoju ,wiem że spotkałam się z moim opiekunem duchowym z aniołem stróżem to było cudowne i bardzo wzniosłe ,w tej hipnozie było bardzo bajkowo kolorowo i świetliście .Dziękuję ci kochana Agniesiu z całego serca za tą drogę która mnie prowadzisz ❤️❤️❤️

Dodaj komentarz
Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron