Haaiah (Haayoh) 28.07. – 01.08.

Haaiah (Haayoh) 28 lipca – 1 sierpnia:

Anioł Haaiah / Haayoh (26), chór Dominacje, Anioł osób urodzonych w dniach 28. lipiec – 1. sierpień / 5°- 9° Lwa. Patronuje godzinom dziennym od 8:20 do 8:40. Jako Anioł Godzinowy prosi, byś uwolnił się od wszystkich myśli i wszystkich czynów, które hamują twoją ewolucję duchową. Haaiah jest 26. Aniołem Kabały, należy do chóru hierarchii niebiańskiej Dominacje/Panowanie, któremu przewodniczy Archanioł Zadkiel, sefira Miłości i Łaski. Wartości przypisane: Nauki polityczne, Miłość do prawdy, Ochrona, Mądrość. Kwintesencja: Jowisz/Saturn; Gospodarować, dawać z powściągliwością oraz cierpliwością.

Obszary Jego działania:

*Pieniądze

*Sprawiedliwość

*Misja życiowa

***

To, co mówi o Haaiah’u Tradycja:

  • Pomaga wygrać procesy sądowe. Niesie ochronę w poszukiwaniu Prawdy. Moc kontemplowania rzeczy Boskich. Obrońca oskarżonych.
  • Wzmacnia uczciwość i bezstronność, siły sprawiedliwości. Daje zdolności i kompetencje do działania i pójścia za Boskimi prawami, do wytrwałości w realizacji prawowitych celów i marzeń.
  • Wspiera umiejętność podróżowania poza ciałem.
  • Rządzi dyplomacją i ambasadorami.
  • Jest jednym z 72 Aniołów, noszących Imię Boga Szem ha Meforasz. Odpowiada imieniu Agdi bądź Abdi w języku saraceńskim, Jego anielskim odpowiednikiem jest Anioł o imieniu Aphruimis.
  • Przyczynia się do rozwiązywania spraw prawnych i finansowych. Pomaga rozwinąć skuteczność w życiu zawodowym. Rozwija szczodrość i dobroć. Podtrzymuje w wybranym kierunku zawodowym. Rozwija zaufanie. Pomaga rozwinąć przyjaźnie.
  • Sprzyja rozumiejącej postawie sędziego w procesie. Ujmuje się za skazanymi podczas sądowych procesów.

Haaiah jest obdarzony przydomkiem ‘Bóg ukryty’. To imię Boga pomoże Ci stworzyć porządek w chaosie.

Psalm 119:145: „Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie Panie, ustawy Twoje zachowywać będę”.

Haaiah wspomaga ludzi działających publicznie, także w polityce;  tych, którzy chcą mierzyć wyżej, szukając swojego miejsca i życiowej misji. Jeśli potrzebujesz sprawiedliwego osądu lub wyroku i poprosisz, Anioł ten stanie przy tobie i dopilnuje sprawiedliwości. Wspomoże zarówno podczas procesu sądowego, jak i innych konfliktów, gdy zostaniesz niesprawiedliwie posądzony w miejscu pracy, czy w innych sytuacjach. Wspomoże ciebie także w handlu, biznesie i innych podobnych działaniach, ukazując ci często nowe, niedostrzegane ścieżki rozwoju i dając możliwość wyboru.

Haayoh przynosi niezbędną moc i zachowanie niezachwianej wiary i wdzięczności do sprostania doświadczeniom, przez które przechodzisz. Jest Mistrzem Mądrości, który może spowodować, że odkryjesz swojego Wewnętrznego Mistrza. Pomaga rozwinąć moc wewnętrzną, która wesprze ciebie, by dalej pomagać innym wybrnąć z ich własnych trudności. W tym celu prosi, by zwracać się ku otaczającym nas będącym w potrzebie ludziom, by przekazać im nieco tej wewnętrznej mocy, która płynie od Niego. Wszystkim, którzy Go przywołają, przynosi swoją psychiczną i fizyczną ochronę. Pomaga poradzić sobie z melancholią i pesymizmem, a także ujrzeć prawdziwe twarze otaczających nas osób, bez iluzji i masek.

Jako Anielski Opiekun ujawnia ukryte strony ludzi i sytuacji. Opiekuje się dyplomatami i politykami. Panuje nad układami pokojowymi, kontraktami handlowymi i wszelkimi umowami. Ochrania ambasadorów, tajnych agentów, a także kurierów podczas ich wypraw i podróży. Sprzyja zachowaniu przyzwoitości i życiu zgodnie z zasadami, w rozwiązywaniu spraw finansowych i prawnych. Uczciwość i prawdomówność to gwarancja stałej opieki Haaiaha.

Urodzeni w dniach Jego władania, są wizjonerami i mają ofiarowany szczególny zmysł uważności i spostrzegania. Dynamiczni i stanowczy, osiągają w życiu zamierzone cele. Ich domena jest polityka, ekonomia, dyplomacja, jurysdykcja, arbitraż. To utalentowani mówcy, wypowiadają się z łatwością w każdej formie. Charakteryzują się dyskrecją, stanowczością, bystrością, umiejętnością postrzegania i uważności, intuicyjną mądrością.

Jako Anioł Słoneczny włada 16 kwietnia (25°/26° Barana); 29 czerwca (7°/8° Raka); 13 września (19°/20° Panny); 24 listopada (1°/2° Strzelca); 3 lutego (13°/14° Wodnika).

W medytacji prosi, byśmy byli połączeni sercem z Matką Ziemią. Jej energia, jednocześnie łagodna i mocja, wrażliwa i zdecydowana, przyniesie niewypowiedziane uczucie pełni. Inspiruje do dawania radości i wiary. Otacza ciepłem i miłością ufnego dziecka, chronionego przez rodziców. Daje poczucie bezpieczeństwa, otwiera pomosty pomiędzy światami.

Przekaz od HAAIAH’a:

Dla ciebie jestem sprzyjającym Przewodnikiem, ale wymagam wewnętrznej dyscypliny. Proszę cię, byś niósł radość wokół siebie i przekazywał moc, którą otrzymujesz z planów subtelnych, pozostając pokornym i dyskretnym. Proszę ciebie, przekazuj Światło Stwórcy i zachowuj równowagę pomiędzy poziomem swojego codziennego życia i pionem własnej duchowej esencji. Jeśli wybrałeś, by w tym wcieleniu zostać Przewodnikiem dla tych, którzy ciebie otaczają, połącz się z moją energią. Będę zawsze przy tobie, by przypominać ci słowa Mistrza: Ten, który chce być największym, powinien służyć wszystkim (Jezus). Przyniosę ci moc do poszukiwania prawdy, sprawiedliwości i rygoru. Stań się piewcą wiary i miłości. Poczuj moje promieniowanie Miłosierdzia. Wybacz swoim nieprzyjaciołom, agresorom, przekaż im dobroć i błogosławieństwo. Stań się Mistrzem własnego Ja.

Jeśli urodziłeś się w czasie Jego panowania jako Anioła urodzeniowego, masz dar do nauk politycznych, polityki dyplomacji, co może zaowocować funkcją wysokiego urzędnika państwowego. Jesteś osobą, która potrafi panować nad sobą, swoimi emocjami i otoczeniem. Szaleństwa i pasje nie maja prawdopodobnie racji bytu w twoim życiu. Jesteś osobą sprawiedliwą i godną zaufania, dyskretną i potrafisz dochować tajemnicy. Masz opiekę wysokich sfer, wspierającą w kontemplacji kosmicznej organizacji i przeniesieniu na Ziemię niebiańskiego porządku. Masz naturalny talent do bycia rozjemcą, arbitrem, do rozumienia i przestrzegania prawa i przepisów. Zwracaj uwagę, by nie być nadto ambitny i nie dążyć do zaspokajania własnych celów za wszelką cenę, zwracają również uwagę na takie osoby w swoim otoczeniu. Bądź dokładny i precyzyjny, bo to wesprze realizację zamierzeń.

***

Opowieści o każdym z Aniołów Kabały, opiekunach dnia urodzenia powstają w odpowiedzi na prośby oraz pytania o patronujące Anioły. To wyjątkowa okazja, by poznać i zapoznać się z własnym Aniołem urodzeniowym, zaprzyjaźnić się z Nim, zwracać do Niego w sprawach osobistych, a szczególnie tych, za które odpowiada w systemie hierarchii anielskiej. Zgodnie z powszechną wiedzą, Anioły to będący darem Boga dla ludzi posłańcy, niosący przekazy od Stwórcy, wspierający i chroniący ludzkość. Anioł dnia urodzenia niesie ze sobą szczególną opiekę dla ludzi urodzonych w dniach Jego panowania, prowadzi ich, wspiera w każdym obszarze życia, odpowiada na prośby o pomoc lub interwencję, jest cichym świetlistym pomocnikiem i strażnikiem na ścieżce ludzkiego życia. Poproszony, pilnuje by człowiek trzymał się z dala od niebezpieczeństw, udziela dyskretnych wskazówek i chroni, za pośrednictwem różnych przekazów pomaga rozwijać naturalne dary i talenty, wypełnia miłością i dobrem. Warunkiem jest prośba ze strony człowieka, kierowana do Anioła o wsparcie, jako że świetliści wysłannicy wkraczają w zakres wolnej woli ludzi w bardzo wyjątkowych, rzadkich sytuacjach. Znamy 72 Anioły urodzeniowe, przyporządkowane do dziewięciu (a zdaniem niektórych, dziesięciu) sefir i związanych z nimi Archaniołów, wpisanych w Drzewo Życia. Każdy z Archaniołów stojących na czele danego chóru, nazywany tutaj Regentem, przejmuje dodatkową ochronę nad osobami urodzonymi w czasie panowania określonego chóru. Osoba urodzona w danym czasie może w sposób szczególny zwracać się o wsparcie także do Archanioła patronującego w tych dniach nad sefirą w Drzewie Życia.

Agnieszka Wykrota – Przysiwek

Specjalistka Uzdrawiania Duszy i Uzdrawiania Komórkowego, Coach

Fot. Agnieszka Wykrota – Przysiwek

***

Źródło: „Anioły Kabały”, „Malach”

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron