Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny - polityka prywatności.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Neurocoaching Institute of Knowledge z siedzibą w United Kingdom, pod adresem: 37 Daventry Road, OL11 2LW Rochdale.

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z administratorem:
Numer telefonu: +44 7543613215
Adres e-mail: info@doktoraniol.com

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy lub dostarczania informacji handlowych czy marketingowych.

 • Jako Twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz United Kingdom General Data Protection Regulation.

 • Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych i/lub handlowych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz United Kingdom General Data Protection Regulation.

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji m.in. takim, jak profilowanie?
Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów lub usług.

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą, musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, a także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.

W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych;
• podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej;
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi serwisu www.doktoraniol.com; w celu realizacji wysyłania wiadomości e-mail;
• podmiotów współpracujących np. organizatorów szkoleń, w celu przygotowania odpowiedniej obsługi szkoleń oraz uzyskania certyfikatów szkoleń;

6. Czy dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w zgodzie z United Kingdom General Data Protection Regulation.

7. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów w zakresie:

 •   wymaganym przez przepisy dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • statystycznych i archiwizacyjnych;

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Do celów marketingowych dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a następnie do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie.

8. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże czasami może być konieczne w celu należytego wykonania umowy. Nie podanie danych spowoduje niemożność wykonania umowy.

9. Jakie są Twoje prawa?

 • Żądania od Administratora wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

 

Polityka plików ‘cookies’ serwisu www.doktoraniol.com

1. Poprzez piki ‘cookies’ należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • Szybszego oraz bezpieczniejszego ładowania strony za pomocą sieci dostarczania treści;

 • Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

 • Do tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika za pomocą narzędzi Google Analytics;

 • W celu marketingowym, używając narzędzi Google Ad-Words oraz Facebook Pixel.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, przykładowo wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych, aktach prawa wspólnotowego i aktach prawa brytyjskiego.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ‘cookies’ w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień, dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron