Ze słowiańskim pozdrowieniem na Wielkanoc.

"Jak ziemia budzi się do życia, tak niech w naszych sercach zagości odnowa i radość z nowych początków. Niech ziemia rodzi obficie, a domostwa nasze niech będą pełne chleba i szczęścia. Niech siły przyrody napełnią nas zdrowiem i witalnością przez cały nadchodzący rok. Niech duchy przodków strzegą naszych dróg i domostw przed wszelkim złem. Niech wspólnota i miłość kwitną w naszych sercach, łącząc nas z bliskimi i sąsiadami. Niech nam się darzy w dobrym zdrowiu, szczęściu, dobrobycie! Niech to co Boskie, błogosławi nas i wspiera!" 🐣🍀🐰
 
Dawni Słowianie, przed przyjęciem chrześcijaństwa, mieli swoje wiosenne święta i obrzędy, związane z cyklem przyrody, odrodzeniem życia i przywitaniem wiosny. Te święta były okazją do składania sobie życzeń pomyślności, zdrowia, urodzaju i szczęścia. Obchody te pełne były rytuałów mających na celu zapewnienie pomyślności i ochrony, a także magicznych obrzędów związanych z płodnością ziemi i ludzi. 🐣🍀🐰
 
Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Słowian, wiele pogańskich tradycji i obrzędów zostało zasymilowanych przez nową wiarę, przekształcając się i adaptując do nowych warunków. Elementy wiosennych świąt pogańskich mogły zostać wplecione w obchody Wielkanocy, takie jak zwyczaje święcenia pokarmów, malowania jajek (pisanki) czy wodzenia śmigusem-dyngusem, które mają swoje korzenie w przedchrześcijańskich tradycjach słowiańskich. 🐣🍀🐰
 
Postanowiłam sprawdzić, jakie życzenia mogli składać sobie nasi praprzodkowie w czasie wiosennego przesilenia. Bezpośrednie cytaty dotyczące życzeń składanych przez dawnych Słowian podczas wiosennych świąt są trudne do znalezienia, głównie z powodu braku pisanych źródeł z tamtych czasów. Większość wiedzy na temat wierzeń i tradycji słowiańskich pochodzi z późniejszych zapisów, kronik czy relacji świadków, często spisanych już w okresie chrześcijańskim. Niemniej jednak, opierając się na ogólnej wiedzy o słowiańskich obrzędach i tradycjach, można wyobrazić sobie, jakie mogły być życzenia i dobre myśli, przekazywane podczas obchodów wiosennych świąt, które celebrowały odrodzenie życia i nadejście wiosny. 🐣🍀🐰
 
W kontekście słowiańskich obrzędów wiosennych, skupionych na płodności, odrodzeniu i odnowie, życzenia mogły koncentrować się na pomyślności i urodzaju, dobrym zdrowiu i sile życiowej, odnowie i nowych początkach, ochronie przed złem, a także jedności społecznej. Te wartości były niezwykle istotne dla naszych praprzodków. Ceniąc ducha wiosennych świąt, kiedy to celebrowano życie, odrodzenie natury, nadzieję na przyszłość i wartości, które przekazali nam nasi przodkowie, wznieśmy najlepsze życzenia! 🐣🍀🐰
 
"Jak ziemia budzi się do życia, tak niech w naszych sercach zagości odnowa i radość z nowych początków. Niech ziemia rodzi obficie, a domostwa nasze niech będą pełne chleba i szczęścia. Niech siły przyrody napełnią nas zdrowiem i witalnością przez cały nadchodzący rok. Niech duchy przodków strzegą naszych dróg i domostw przed wszelkim złem. Niech wspólnota i miłość kwitną w naszych sercach, łącząc nas z bliskimi i sąsiadami. Niech nam się darzy w dobrym zdrowiu, szczęściu, dobrobycie! Niech to co Boskie, błogosławi nas i wspiera!” 🐣🍀🐰
 
Agnieszka Wykrota – Przysiwek 🐣🍀🐰
Doktor | Anioł - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Powered by Quick.Cms | Webmaster by Zakładanie stron